HOCNGHETRUCTUYEN.VN

Trước khi tra cứu, máy tính của bạn phải được cài đặt Adobe Reader
nếu chưa có, bạn kích vào hình sau, chọn Run để cài đặt 

              

TRA CỨU CÁC LOẠI:  IC - TRANSISTOR - MOSFET   TRÊN THỊ TRƯỜNG

Nhập ký hiệu linh kiện rồi Enter       

       

Tra IC lần lượt theo ký tự từ ký tự đầu tiên

Ví dụ bạn có IC là  HA1394  bạn tra như sau:
- Ban đầu kích vào chữ H (ở dòng dưới ) => đến trang kế tiếp bạn kích vào HA1 => đến trang kế tiếp bạn kích vào HA13 => đến trang kế tiếp bạn kích vào HA139 => đến trang kế tiếp bạn kích vào HA1394 

LIST Shortcut :
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZHướng dẫn tra cứu:  IC - Transistor - Mosfet

 Giả sử bạn muốn tra chân  con IC:  LA4440 như hình dưới

  Bạn hãy nhập ký hiệu LA4440 vào ô tìm kiếm ở trên rồi Enter, trang web sau sẽ hiển thị :

Bạn kích vào hình ảnh View như trong vòng tròn ở trên, trang sau sẽ hiển thị .

Bạn kích vào liên kết như trong vòng tròn ở hình ảnh trên
đợi khoảng  30 giây ( tuỳ tốc độ máy của bạn )
 

Bạn chỉ cần nhớ    WWW.HOCNGHETRUCTUYEN.VN   ( Tra cứu IC  ) 
là tương đương với bạn có 1000 cuốn sách trong tay rồi đó !


TRA CỨU ĐIỆN TRỞ DÁN CÓ KÝ HIỆU LÀ CHỮ

 

  Code Value Code Value Code Value Code Value
  01Y 1Ω 01X 10Ω 01A 100Ω 01B 1kΩ
  02Y 1.02Ω 02X 10.2Ω 02A 102Ω 02B 1.02kΩ
  03Y 1.05Ω 03X 10.5Ω 03A 105Ω 03B 1.05kΩ
  04Y 1.07Ω 04X 10.7Ω 04A 107Ω 04B 1.07kΩ
  05Y 1.1Ω 05X 11Ω 05A 110Ω 05B 1.1kΩ
  06Y 1.13Ω 06X 11.3Ω 06A 113Ω 06B 1.13kΩ
  07Y 1.15Ω 07X 11.5Ω 07A 115Ω 07B 1.15kΩ
  08Y 1.18Ω 08X 11.8Ω 08A 118Ω 08B 1.18kΩ
  09Y 1.21Ω 09X 12.1Ω 09A 121Ω 09B 1.21kΩ
  10Y 1.24Ω 10X 12.4Ω 10A 124Ω 10B 1.24kΩ
  11Y 1.27Ω 11X 12.7Ω 11A 127Ω 11B 1.27kΩ
  12Y 1.3Ω 12X 13Ω 12A 130Ω 12B 1.3kΩ
  13Y 1.33Ω 13X 13.3Ω 13A 133Ω 13B 1.33kΩ
  14Y 1.37Ω 14X 13.7Ω 14A 137Ω 14B 1.37kΩ
  15Y 1.4Ω 15X 14Ω 15A 140Ω 15B 1.4kΩ
  16Y 1.43Ω 16X 14.3Ω 16A 143Ω 16B 1.43kΩ
  17Y 1.47Ω 17X 14.7Ω 17A 147Ω 17B 1.47kΩ
  18Y 1.5Ω 18X 15Ω 18A 150Ω 18B 1.5kΩ
  19Y 1.54Ω 19X 15.4Ω 19A 154Ω 19B 1.54kΩ
  20Y 1.58Ω 20X 15.8Ω 20A 158Ω 20B 1.58kΩ
  21Y 1.62Ω 21X 16.2Ω 21A 162Ω 21B 1.62kΩ
  22Y 1.65Ω 22X 16.5Ω 22A 165Ω 22B 1.65kΩ
  23Y 1.69Ω 23X 16.9Ω 23A 169Ω 23B 1.69kΩ
  24Y 1.74Ω 24X 17.4Ω 24A 174Ω 24B 1.74kΩ
  25Y 1.78Ω 25X 17.8Ω 25A 178Ω 25B 1.78kΩ
  26Y 1.82Ω 26X 18.2Ω 26A 182Ω 26B 1.82kΩ
  27Y 1.87Ω 27X 18.7Ω 27A 187Ω 27B 1.87kΩ
  28Y 1.91Ω 28X 19.1Ω 28A 191Ω 28B 1.91kΩ
  29Y 1.96Ω 29X 19.6Ω 29A 196Ω 29B 1.96kΩ
  30Y 2Ω 30X 20Ω 30A 200Ω 30B 2kΩ
  31Y 2.05Ω 31X 20.5Ω 31A 205Ω 31B 2.05kΩ
  32Y 2.1Ω 32X 21Ω 32A 210Ω 32B 2.1kΩ
  33Y 2.15Ω 33X 21.5Ω 33A 215Ω 33B 2.15kΩ
  34Y 2.21Ω 34X 22.1Ω 34A 221Ω 34B 2.21kΩ
  35Y 2.26Ω 35X 22.6Ω 35A 226Ω 35B 2.26kΩ
  36Y 2.32Ω 36X 23.2Ω 36A 232Ω 36B 2.32kΩ
  37Y 2.37Ω 37X 23.7Ω 37A 237Ω 37B 2.37kΩ
  38Y 2.43Ω 38X 24.3Ω 38A 243Ω 38B 2.43kΩ
  39Y 2.49Ω 39X 24.9Ω 39A 249Ω 39B 2.49kΩ
  40Y 2.55Ω 40X 25.5Ω 40A 255Ω 40B 2.55kΩ
  41Y 2.61Ω 41X 26.1Ω 41A 261Ω 41B 2.61kΩ
  42Y 2.67Ω 42X 26.7Ω 42A 267Ω 42B 2.67kΩ
  43Y 2.74Ω 43X 27.4Ω 43A 274Ω 43B 2.74kΩ
  44Y 2.8Ω 44X 28Ω 44A 280Ω 44B 2.8kΩ
  45Y 2.87Ω 45X 28.7Ω 45A 287Ω 45B 2.87kΩ
  46Y 2.94Ω 46X 29.4Ω 46A 294Ω 46B 2.94kΩ
  47Y 3.01Ω 47X 30.1Ω 47A 301Ω 47B 3.01kΩ
  48Y 3.09Ω 48X 30.9Ω 48A 309Ω 48B 3.09kΩ
  49Y 3.16Ω 49X 31.6Ω 49A 316Ω 49B 3.16kΩ
  50Y 3.24Ω 50X 32.4Ω 50A 324Ω 50B 3.24kΩ
  51Y 3.32Ω 51X 33.2Ω 51A 332Ω 51B 3.32kΩ
  52Y 3.4Ω 52X 34Ω 52A 340Ω 52B 3.4kΩ
  53Y 3.48Ω 53X 34.8Ω 53A 348Ω 53B 3.48kΩ
  54Y 3.57Ω 54X 35.7Ω 54A 357Ω 54B 3.57kΩ
  55Y 3.65Ω 55X 36.5Ω 55A 365Ω 55B 3.65kΩ
  56Y 3.74Ω 56X 37.4Ω 56A 374Ω 56B 3.74kΩ
  57Y 3.83Ω 57X 38.3Ω 57A 383Ω 57B 3.83kΩ
  58Y 3.92Ω 58X 39.2Ω 58A 392Ω 58B 3.92kΩ
  59Y 4.02Ω 59X 40.2Ω 59A 402Ω 59B 4.02kΩ
  60Y 4.12Ω 60X 41.2Ω 60A 412Ω 60B 4.12kΩ
  61Y 4.22Ω 61X 42.2Ω 61A 422Ω 61B 4.22kΩ
  62Y 4.32Ω 62X 43.2Ω 62A 432Ω 62B 4.32kΩ
  63Y 4.42Ω 63X 44.2Ω 63A 442Ω 63B 4.42kΩ
  64Y 4.53Ω 64X 45.3Ω 64A 453Ω 64B 4.53kΩ
  65Y 4.64Ω 65X 46.4Ω 65A 464Ω 65B 4.64kΩ
  66Y 4.75Ω 66X 47.5Ω 66A 475Ω 66B 4.75kΩ
  67Y 4.87Ω 67X 48.7Ω 67A 487Ω 67B 4.87kΩ
  68Y 4.91Ω 68X 49.1Ω 68A 491Ω 68B 4.91kΩ
  69Y 5.11Ω 69X 51.1Ω 69A 511Ω 69B 5.11kΩ
  70Y 5.23Ω 70X 52.3Ω 70A 523Ω 70B 5.23kΩ
  71Y 5.36Ω 71X 53.6Ω 71A 536Ω 71B 5.36kΩ
  72Y 5.49Ω 72X 54.9Ω 72A 549Ω 72B 5.49kΩ
  73Y 5.62Ω 73X 56.2Ω 73A 562Ω 73B 5.62kΩ
  74Y 5.76Ω 74X 57.6Ω 74A 576Ω 74B 5.76kΩ
  75Y 5.9Ω 75X 59Ω 75A 590Ω 75B 5.9kΩ
  76Y 6.04Ω 76X 60.4Ω 76A 604Ω 76B 6.04kΩ
  77Y 6.19Ω 77X 61.9Ω 77A 619Ω 77B 6.19kΩ
  78Y 6.34Ω 78X 63.4Ω 78A 634Ω 78B 6.34kΩ
  79Y 6.49Ω 79X 64.9Ω 79A 649Ω 79B 6.49kΩ
  80Y 6.65Ω 80X 66.5Ω 80A 665Ω 80B 6.65kΩ
  81Y 6.81Ω 81X 68.1Ω 81A 681Ω 81B 6.81kΩ
  82Y 6.98Ω 82X 69.8Ω 82A 698Ω 82B 6.98kΩ
  83Y 7.15Ω 83X 71.5Ω 83A 715Ω 83B 7.15kΩ
  84Y 7.32Ω 84X 73.2Ω 84A 732Ω 84B 7.32kΩ
  85Y 7.5Ω 85X 75Ω 85A 750Ω 85B 7.5kΩ
  86Y 7.68Ω 86X 76.8Ω 86A 768Ω 86B 7.68kΩ
  87Y 7.87Ω 87X 78.7Ω 87A 787Ω 87B 7.87kΩ
  88Y 8.06Ω 88X 80.6Ω 88A 806Ω 88B 8.06kΩ
  89Y 8.25Ω 89X 82.5Ω 89A 825Ω 89B 8.25kΩ
  90Y 8.45Ω 90X 84.5Ω 90A 845Ω 90B 8.45kΩ
  91Y 8.66Ω 91X 86.6Ω 91A 866Ω 91B 8.66kΩ
  92Y 8.87Ω 92X 88.7Ω 92A 887Ω 92B 8.87kΩ
  93Y 9.09Ω 93X 90.9Ω 93A 909Ω 93B 9.09kΩ
  94Y 9.31Ω 94X 93.1Ω 94A 931Ω 94B 9.31kΩ
  95Y 9.59Ω 95X 95.9Ω 95A 959Ω 95B 9.59kΩ
  96Y 9.76Ω 96X 97.6Ω 96A 976Ω 96B 9.76kΩ
 
  Code Value Code Value Code Value Code Value
  01C 10kΩ 01D 100kΩ 01E 1MΩ 01F 10MΩ
  02C 10.2kΩ 02D 102kΩ 02E 1.02MΩ 02F 10.2MΩ
  03C 10.5kΩ 03D 105kΩ 03E 1.05MΩ 03F 10.5MΩ
  04C 10.7kΩ 04D 107kΩ 04E 1.07MΩ 04F 10.7MΩ
  05C 11kΩ 05D 110kΩ 05E 1.1MΩ 05F 11MΩ
  06C 11.3kΩ 06D 113kΩ 06E 1.13MΩ 06F 11.3MΩ
  07C 11.5kΩ 07D 115kΩ 07E 1.15MΩ 07F 11.5MΩ
  08C 11.8kΩ 08D 118kΩ 08E 1.18MΩ 08F 11.8MΩ
  09C 12.1kΩ 09D 121kΩ 09E 1.21MΩ 09F 12.1MΩ
  10C 12.4kΩ 10D 124kΩ 10E 1.24MΩ 10F 12.4MΩ
  11C 12.7kΩ 11D 127kΩ 11E 1.27MΩ 11F 12.7MΩ
  12C 13kΩ 12D 130kΩ 12E 1.3MΩ 12F 13MΩ
  13C 13.3kΩ 13D 133kΩ 13E 1.33MΩ 13F 13.3MΩ
  14C 13.7kΩ 14D 137kΩ 14E 1.37MΩ 14F 13.7MΩ
  15C 14kΩ 15D 140kΩ 15E 1.4MΩ 15F 14MΩ
  16C 14.3kΩ 16D 143kΩ 16E 1.43MΩ 16F 14.3MΩ
  17C 14.7kΩ 17D 147kΩ 17E 1.47MΩ 17F 14.7MΩ
  18C 15kΩ 18D 150kΩ 18E 1.5MΩ 18F 15MΩ
  19C 15.4kΩ 19D 154kΩ 19E 1.54MΩ 19F 15.4MΩ
  20C 15.8kΩ 20D 158kΩ 20E 1.58MΩ 20F 15.8MΩ
  21C 16.2kΩ 21D 162kΩ 21E 1.62MΩ 21F 16.2MΩ
  22C 16.5kΩ 22D 165kΩ 22E 1.65MΩ 22F 16.5MΩ
  23C 16.9kΩ 23D 169kΩ 23E 1.69MΩ 23F 16.9MΩ
  24C 17.4kΩ 24D 174kΩ 24E 1.74MΩ 24F 17.4MΩ
  25C 17.8kΩ 25D 178kΩ 25E 1.78MΩ 25F 17.8MΩ
  26C 18.2kΩ 26D 182kΩ 26E 1.82MΩ 26F 18.2MΩ
  27C 18.7kΩ 27D 187kΩ 27E 1.87MΩ 27F 18.7MΩ
  28C 19.1kΩ 28D 191kΩ 28E 1.91MΩ 28F 19.1MΩ
  29C 19.6kΩ 29D 196kΩ 29E 1.96MΩ 29F 19.6MΩ
  30C 20kΩ 30D 200kΩ 30E 2MΩ 30F 20MΩ
  31C 20.5kΩ 31D 205kΩ 31E 2.05MΩ 31F 20.5MΩ
  32C 21kΩ 32D 210kΩ 32E 2.1MΩ 32F 21MΩ
  33C 21.5kΩ 33D 215kΩ 33E 2.15MΩ 33F 21.5MΩ
  34C 22.1kΩ 34D 221kΩ 34E 2.21MΩ 34F 22.1MΩ
  35C 22.6kΩ 35D 226kΩ 35E 2.26MΩ 35F 22.6MΩ
  36C 23.2kΩ 36D 232kΩ 36E 2.32MΩ 36F 23.2MΩ
  37C 23.7kΩ 37D 237kΩ 37E 2.37MΩ 37F 23.7MΩ
  38C 24.3kΩ 38D 243kΩ 38E 2.43MΩ 38F 24.3MΩ
  39C 24.9kΩ 39D 249kΩ 39E 2.49MΩ 39F 24.9MΩ
  40C 25.5kΩ 40D 255kΩ 40E 2.55MΩ 40F 25.5MΩ
  41C 26.1kΩ 41D 261kΩ 41E 2.61MΩ 41F 26.1MΩ
  42C 26.7kΩ 42D 267kΩ 42E 2.67MΩ 42F 26.7MΩ
  43C 27.4kΩ 43D 274kΩ 43E 2.74MΩ 43F 27.4MΩ
  44C 28kΩ 44D 280kΩ 44E 2.8MΩ 44F 28MΩ
  45C 28.7kΩ 45D 287kΩ 45E 2.87MΩ 45F 28.7MΩ
  46C 29.4kΩ 46D 294kΩ 46E 2.94MΩ 46F 29.4MΩ
  47C 30.1kΩ 47D 301kΩ 47E 3.01MΩ 47F 30.1MΩ
  48C 30.9kΩ 48D 309kΩ 48E 3.09MΩ 48F 30.9MΩ
  49C 31.6kΩ 49D 316kΩ 49E 3.16MΩ 49F 31.6MΩ
  50C 32.4kΩ 50D 324kΩ 50E 3.24MΩ 50F 32.4MΩ
  51C 33.2kΩ 51D 332kΩ 51E 3.32MΩ 51F 33.2MΩ
  52C 34kΩ 52D 340kΩ 52E 3.4MΩ 52F 34MΩ
  53C 34.8kΩ 53D 348kΩ 53E 3.48MΩ 53F 34.8MΩ
  54C 35.7kΩ 54D 357kΩ 54E 3.57MΩ 54F 35.7MΩ
  55C 36.5kΩ 55D 365kΩ 55E 3.65MΩ 55F 36.5MΩ
  56C 37.4kΩ 56D 374kΩ 56E 3.74MΩ 56F 37.4MΩ
  57C 38.3kΩ 57D 383kΩ 57E 3.83MΩ 57F 38.3MΩ
  58C 39.2kΩ 58D 392kΩ 58E 3.92MΩ 58F 39.2MΩ
  59C 40.2kΩ 59D 402kΩ 59E 4.02MΩ 59F 40.2MΩ
  60C 41.2kΩ 60D 412kΩ 60E 4.12MΩ 60F 41.2MΩ
  61C 42.2kΩ 61D 422kΩ 61E 4.22MΩ 61F 42.2MΩ
  62C 43.2kΩ 62D 432kΩ 62E 4.32MΩ 62F 43.2MΩ
  63C 44.2kΩ 63D 442kΩ 63E 4.42MΩ 63F 44.2MΩ
  64C 45.3kΩ 64D 453kΩ 64E 4.53MΩ 64F 45.3MΩ
  65C 46.4kΩ 65D 464kΩ 65E 4.64MΩ 65F 46.4MΩ
  66C 47.5kΩ 66D 475kΩ 66E 4.75MΩ 66F 47.5MΩ
  67C 48.7kΩ 67D 487kΩ 67E 4.87MΩ 67F 48.7MΩ
  68C 49.1kΩ 68D 491kΩ 68E 4.91MΩ 68F 49.1MΩ
  69C 51.1kΩ 69D 511kΩ 69E 5.11MΩ 69F 51.1MΩ
  70C 52.3kΩ 70D 523kΩ 70E 5.23MΩ 70F 52.3MΩ
  71C 53.6kΩ 71D 536kΩ 71E 5.36MΩ 71F 53.6MΩ
  72C 54.9kΩ 72D 549kΩ 72E 5.49MΩ 72F 54.9MΩ
  73C 56.2kΩ 73D 562kΩ 73E 5.62MΩ 73F 56.2MΩ
  74C 57.6kΩ 74D 576kΩ 74E 5.76MΩ 74F 57.6MΩ
  75C 59kΩ 75D 590kΩ 75E 5.9MΩ 75F 59MΩ
  76C 60.4kΩ 76D 604kΩ 76E 6.04MΩ 76F 60.4MΩ
  77C 61.9kΩ 77D 619kΩ 77E 6.19MΩ 77F 61.9MΩ
  78C 63.4kΩ 78D 634kΩ 78E 6.34MΩ 78F 63.4MΩ
  79C 64.9kΩ 79D 649kΩ 79E 6.49MΩ 79F 64.9MΩ
  80C 66.5kΩ 80D 665kΩ 80E 6.65MΩ 80F 66.5MΩ
  81C 68.1kΩ 81D 681kΩ 81E 6.81MΩ 81F 68.1MΩ
  82C 69.8kΩ 82D 698kΩ 82E 6.98MΩ 82F 69.8MΩ
  83C 71.5kΩ 83D 715kΩ 83E 7.15MΩ 83F 71.5MΩ
  84C 73.2kΩ 84D 732kΩ 84E 7.32MΩ 84F 73.2MΩ
  85C 75kΩ 85D 750kΩ 85E 7.5MΩ 85F 75MΩ
  86C 76.8kΩ 86D 768kΩ 86E 7.68MΩ 86F 76.8MΩ
  87C 78.7kΩ 87D 787kΩ 87E 7.87MΩ 87F 78.7MΩ
  88C 80.6kΩ 88D 806kΩ 88E 8.06MΩ 88F 80.6MΩ
  89C 82.5kΩ 89D 825kΩ 89E 8.25MΩ 89F 82.5MΩ
  90C 84.5kΩ 90D 845kΩ 90E 8.45MΩ 90F 84.5MΩ
  91C 86.6kΩ 91D 866kΩ 91E 8.66MΩ 91F 86.6MΩ
  92C 88.7kΩ 92D 887kΩ 92E 8.87MΩ 92F 88.7MΩ
  93C 90.9kΩ 93D 909kΩ 93E 9.09MΩ 93F 90.9MΩ
  94C 93.1kΩ 94D 931kΩ 94E 9.31MΩ 94F 93.1MΩ
  95C 95.9kΩ 95D 959kΩ 95E 9.59MΩ 95F 95.9MΩ
  96C 97.6kΩ 96D 976kΩ 96E 9.76MΩ 96F 97.6MΩ