Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền   Đăng nhập Đăng ký Nạp thẻ Diễn đàn

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP MỚI

 

ĐĂNG KÝ HỌC Ở ĐÂY - CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN CHO BẠN

 

  Ngày
Học ca
Khai giảng lớp. Thời gian Nội dung đào tạo Hỗ trợ
10/02/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Tivi LCD - LED phần 1   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Mainboard + Nguồn ATX   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/02/2023
Ca toi 18h - 20h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca toi
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/01/2023
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
03/01/2023
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
03/01/2023
Ca toi
Sửa chữa Laptop nâng cao   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Máy in Laser   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/12/2022
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
21/12/2022
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
15/12/2022
Ca chieu 14h-16h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca sang 8h-10h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca toi
Sửa chữa Tivi LCD-LED   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
12/12/2022
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca chieu 16h-18h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca toi
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca toi
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca toi
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca toi
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/11/2022
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
14/11/2022
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
14/11/2022
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
14/11/2022
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
15/11/2022
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca sang 10h-11h30
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca toi
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/11/2022
Ca toi
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/10/2022
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
28/10/2022
Ca toi
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/10/2022
Ca chieu 16h-18h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/10/2022
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/10/2022
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Tivi LCD-LED   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/10/2022
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/10/2022
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online