TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA

    46A Phố Vọng - Hà Nội - ĐT: 0247.302.1668

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO : Lịch thi chứng chỉ ngày 14/10/2023 (tức thứ 7 ngày 30/8 âm lịch) lúc 8h30' sáng tại 46A Phố Vọng Hà Nội.


 Chi tiết liên hệ: 
 0936.327.789 - 0964.027.299 - 0936.927.789 - 0927.276.678


_______________________________________________________

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

Đề cương ôn thi - Sửa chữa Điện tử .

Đề cương ôn thi - Sửa chữa máy tính PC .

Đề cương ôn thi - Sửa chữa Laptop .

Đề cương ôn thi - Sửa chữa Điện lạnh -Điện gia dụng.

 


 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI - SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ   (Về đầu trang)

PHẦN I - LÝ THUYẾT (10 điểm)
(Khoanh tròn vào 01 đáp án trả lời đúng nhất, mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm, nếu thí sinh
 chọn 02 đáp áp thì không được điểm, gạch chéo để bỏ chọn )

Đề thi sẽ chọn 20/50 câu dưới đây, vị trí và số câu sẽ bị thay đổi

Câu 1:  Trong bo tín hiệu của Tivi LCD có những điện áp nào sau đây
   a.   Điện áp 5V
   b.  Điện áp 3,3V
   c.  Điện áp 1,8V
   d.  Điện áp 1,5V
   e. Có đủ cả 4 điện áp trên.

Câu 2:  IC nào trên bo xử lý tín hiệu được cấp nhiều điện áp nhất
   a.  IC tổng
   b.  IC nhớ RAM
   c.  IC nhớ EMMC
   d.  IC tiếng

Câu 3:  Điện áp nào sau đây cấp cho IC nhớ RAM
   a.   Điện áp 5V
   b.   Điện áp 3,3V
   c.   Điện áp 1,8V

   d.  Điện áp 1,5V

Câu 4:  Điện áp nào sau đây cấp cho IC nhớ EMMC
   a.   5V
   b.   1,5V
   c.   1,8V và 3,3V

Câu 5:  IC nhớ RAM trên bo tín hiệu Tivi LCD có nhiệm vụ gì ?
   a.  Lưu trữ phần mềm của máy như hệ điều hành và chúng không xoá dữ liệu khi tắt nguồn.
   b.  Lưu tạm phần mềm khi máy đang chạy, dữ liệu sẽ bị xoá khi tắt nguồn
   c.  Chạy chương trình phần mềm để xử lý các hoạt động của máy
 
 d.  Lưu chương trình cho máy khởi động

Câu 6:   IC tổng của bo tín hiệu Tivi LCDcos nhiệm vụ gì
   a.  Lưu trữ phần mềm của máy như hệ điều hành và chúng không xoá dữ liệu khi tắt nguồn.
   b.  Lưu tạm phần mềm khi máy đang chạy, dữ liệu sẽ bị xoá khi tắt nguồn
   c.  Chạy chương trình phần mềm để xử lý các hoạt động của máy
 
 d.  Lưu chương trình cho máy khởi động

Câu 7:   IC nhớ EMMC của bo tín hiệu Tivi LCD có nhiệm vụ gì ?
   a.  Lưu trữ phần mềm của máy như hệ điều hành và chúng không xoá dữ liệu khi tắt nguồn.
   b.  Lưu tạm phần mềm khi máy đang chạy, dữ liệu sẽ bị xoá khi tắt nguồn
   c.  Chạy chương trình phần mềm để xử lý các hoạt động của máy

Câu 8:  Khi bạn thấy nguồn xung hạ áp không có áp ra, bạn kiểm tra những điều kiện gì sau đây ?
   a.  Kiểm tra điện áp vào ở chân cầu chì hoặc chân cuộn dây
   b.  Kiểm tra chân lệnh EN xem có điện áp không
   c.  Kiểm tra các tụ BOOT và tụ Vcc có bị chập không

   d. Cần kiểm tra cả 3 điều kiện ở trên

Câu 9:  Khi bạn thấy nguồn xung hạ áp có áp ra cao hơn bình thường, bạn nghi hỏng linh kiện gì.
   a.   Nghi hỏng tụ BOOT
   b.   Nghi hỏng trở hồi tiếp mắc từ áp ra đến chân FB
   c.   Nghi hỏng trở mắc từ chân FB xuống mass

Câu 10:  EEPROM trên bo tín hiệu có chức năng gì ?
   a.  Tự động ghi lại các thông tin mà người sử dụng điều chỉnh hoặc thợ chỉnh Service
   b.  Lưu chương trình cho Tivi khởi động khi bật máy
   c.  Lưu tạm phần mềm cho IC tổng xử lý

Câu 11:  Nếu nhiều nguồn xung hạ áp của máy cùng mất áp ra do mất lệnh EN thì bạn sửa như thế nào
   a.  Lấy lệnh EN giả từ nguồn 3,3V STB đưa qua trở 1K vào chân EN của từng IC nguồn
   b.  Thay thử các IC nguồn
   c.  Kiểm tra mạch hồi tiếp của từng nguồn

Câu 12:  Trên bo tín hiệu Tivi bạn gặp các  mạch nào điều khiển nguồn điện sau đây ?
   a.  Nguồn xung hạ áp
   b.  Mạch ổn áp tuyến tính
   c.  Mạch ổn áp cố định

   d.  Mạch công tắc
   e. Cả 4 loại mạch trên

Câu 13:  Nguồn xung hạ áp có những đặc điểm gì sau đây ?
   a.   Có điện áp ra thấp hơn điện áp vào
   b.   Dòng đầu ra cấp cho tải lớn hơn dòng đầu vào
   c.   Có cuộn dây ở đầu ra
   d.  
Có cả 3 đặc điểm trên

Câu 14:   IC nguồn hạ áp không có chân nào sau đây ?
   a.  Chân IN
   b. Chân EN
   c. Chân FB
   d. Chân BOOT
   e. Chân SW

   f. Chân GND
   g. Chân VREF

Câu 15:  IC ổn áp tuyến tính không có chân nào sau đây ?
   a. Chân IN
   b. Chân OUT
   c. Chân FB
   d. Chân BOOT

Câu 16:  IC ổn áp tuyến tính có những đặc điểm gì sau đây ?
   a.  Điện áp ra thấp hơn điện áp vào
   b. Dòng đầu ra chỉ bằng dòng đầu vào không tăng được dòng
   c. Cho dòng đầu ra thấp
   d. Có cả 3 đặc điểm trên

Câu 17:  Mạch công tắc điện tử có đặc điểm gì sau đây ?
   a.  Có điện áp ra bằng điện áp vào
   b. Có điện áp ra  khi có lệnh điều khiển
   c. Dòng điện đi qua không thay đổi
   d. Có cả 3 đặc điểm trên

Câu 18:  Trên bo tín hiệu Tivi LCD mà thiếu một trong các điện áp chính như 3,3V hoặc 1,8V hoặc 1,5V hoặc 1,1V thì máy có hiện tượng gì sau đây ?
   a.  Máy không có đèn báo chờ
   b.  Có đèn báo chờ nhưng mở nguồn không lên màn sáng
   c.  Đèn báo chờ nháy

   d. Có thể gặp một trong 3 trường hợp trên  (tuỳ máy)

Câu 19:  Chuẩn cáp tín hiệu từ bo tín hiệu lên bo T.CON của màn hình Tivi không có loại nào sau đây ?
   a.   Chuẩn cáp 30 chân
   b.   Chuẩn cáp 40 chân
   c.   Chuẩn cáp 51 chân

Câu 20:  Cáp tín hiệu lên bo T.CON của màn hình FULL HD và màn hình 4K khác nhau ở điểm gì ?
   a.  Khác về số lượng chân
   b. Khác về vị trí các cặp tín hiệu
   c. Cả hai phương án trên

Câu 21: Bạn nhận biết bo T.CON của màn 4K dựa vào đặc điểm gì sau đây ?
   a.  Dựa vào số chân cáp
   b.  Dựa vào các cặp tín hiệu lệch về 1 bên
   c.  Dựa vào IC nhớ
   d.  Dựa vào các điện áp

Câu 22:  Trên bo T.CON không có điện áp nào sau đây ?
   a.   3,3V
   b.  7V (VCOM)
   c.  -10V (VGL)
   d.  28V (VGH).
   e. 16V (AVDD)
   f.  1,5V

Câu 23:  Khi chập trên Panel thì bo T.CON thường bị mất điện áp nào sau đây ?
   a.   Mất áp 12V
   b.   Mất áp 3,3V
   c.   Mất áp VGH

Câu 24:  Nếu hỏng mạch công tắc làm mất điện áp 12V cấp cho bo T.CON thì máy có hiện tượng gì  ?
   a.   Máy bị mất hình, có màn sáng
   b.   Máy bị sọc mầu
   c.   Máy bị mất ánh sáng phía trước, có ánh sáng phía sau
   d.   Máy bị nháy hình

Câu 25:  Trên các dòng Tivi LCD của Samsung và LG có ROM nhận diện màn hình không?
   a.  Có ROM nhận biết màn của hãng
   b.  Các dòng Tivi trên không có ROM nhận biết màn của hãng

Câu 26:  Nếu bo T.CON bị mất điện áp 3,3V thì mất theo những
điện áp nào sau đây ?
   a.  Sẽ mất theo các điện áp 16V, 28V và âm -10V
   b.  Sẽ mất theo các điện áp 12V và 1,8V
   c.  Không mất theo các điện áp khác

Câu 27:  Trên Tivi SONY thì bo T.CON thường có mấy ROM, chúng để làm gì ?
   a.  Có 1 ROM để cung cấp phần mềm cho Chip T.CON hoạt động
   b.  Có 1 ROM để cho máy nhận biết màn của hãng Sony
   c.  Có cả hai ROM làm các chức năng như ở trên

Câu 28:  Trên Tivi SONY đời cao, nếu thay màn hình SONY nhưng không đúng model thì máy bị làm sao ?
   a.  Máy chạy bình thường
   b.  Máy báo lỗi, đèn nháy xanh - cam
   c.  Máy báo lỗi đèn đỏ nháy 5 cái

Câu 29:  Khi thay màn hình đa năng cho Tivi Sony 4K ta phải làm gì ?
   a.  Ta phải che một số chân cáp
   b.  Ta cắm vào làm máy chạy ngay
   c.  Ta phải nạp lại ROM trên T.CON

Câu 30:  Màn hình FULL HD của hãng LG có thay được cho màn hình Samsung không?
   a.  Không thay được
   b.  Thay được, không cần cáp chuyển đổi
   c.  Thay được nhưng phải có cáp chuyển đổi

Câu 31:   Màn hình FULL HD của LG bị hỏng có thể thay được màn hãng nào sau đây mà không
cần dùng cáp để chuyển đổi.
    a. Thay được màn hình AUO
    b. Thay được màn hình BOE
    c. Thay được màn hình CHIMEI
    d. Thay được cả 3 loại màn trên

Câu 32:   Có nên dùng màn hình Samsung thay cho màn hình LG không?
    a. Không nên vì phải chuyển cáp và chuẩn cáp màn Samsung thường không thông dụng
    b. Nên thay vì không phải chuyển cáp và màn Samsung rất thông dụng

Câu 33:   Hiện tượng nào sau đây bạn cho rằng Panel màn hình đã bị hỏng
    a. Màn tối đen không có ánh sáng, vẫn có ánh sáng phía sau
    b. Màn có các sọc mầu dọc màn, không vị trí nào có hình

    c. Màn hình có ánh sáng mờ và loá dần, không vị trí nào có hình
    d. Màn có hình một phần, một phần khác bị mất.

Câu 34:   Hiện tượng nào sau đây là hỏng  Panel
    a. Vẫn có hình nhưng bị nháy theo chu kỳ
    b. Mất một phần hình ảnh
    c. Hình ảnh bị chảy mực
    d. Hình ảnh có sọc mầu dọc hoặc kẻ ngang

    e. Tất cả các trường hợp trên

Câu 35:   Tivi sáng màn lên rồi lại mất, mất ánh sáng phái sau thường hỏng bộ phận gì
    a.  Có thể hỏng 1 thanh LED
    b. Có thể hỏng mạch LED DRIVE
    c. Có thể do 1 trong 2 nguyên nhân trên

Câu 36:   Tivi mà hỏng nguồn cấp trước thì sinh ra bệnh gì?
    a.  Tivi sẽ mất đèn báo chờ
    b.  Tivi có đèn báo chờ nhưng bật không lên

Câu 37:   Tivi có nguồn cấp trước mà hỏng nguồn chính thì sinh ra bệnh gì?
    a.  Tivi sẽ mất đèn báo chờ
    b.  Tivi có đèn báo chờ nhưng bật không lên

    c. Đèn báo chờ bị nháy

Câu 38:   Tivi lên nguồn khoảng 1 đến 2 phút lại tắt về đèn báo chờ, có thể hỏng bộ phận gì ?
    a.  Có thể hỏng mạch nâng áp
    b.  Có thể IC tổng bị quá nhiệt
    c. Do một trong hai trường hợp trên

Câu 39:   Khi sửa Amply thấy chết 1 loạt đèn công suất, tahy vào lại chết là do hỏng mạch gì sau đây
    a.  Do hỏng mạch gim áp hoặc mạch gim dòng
    b.  Do hỏng mạch hồi tiếp
    c. Do hỏng đèn khuếch đại biên độ

    d. Do hỏng tầng tiền khuếch đại

Câu 40:   Khi sửa Amply thấy điện áp ra loa bị lệch, nhưng không chết công suất là do hỏng mạch
gì sau đây
    a.  Do hỏng mạch gim áp
    b.  Do hỏng mạch gim dòng
    c.  Do hỏng mạch hồi tiếp hoạc hỏng tầng khuếch đại biên độ

 

Câu 41:  Một Amply có điện áp ra loa vẫn cân nhưng tiếng bị nhỏ và rè thường do
    a.  Do hỏng mạch gim áp
    b.  Do hỏng mạch gim dòng
    c.  Do hỏng mạch hồi tiếp

    d.  Do hỏng tầng khuếch đại biên độ
    e.  Do hỏng tầng tiền khuếch đại (trước tụ hoá nối tầng)

Câu 42:  Cục đẩy âm thanh mà có áp ra loa bị lệch nhưng không chết đèn công suất là hỏng mạch gì
    a.  Do hỏng tầng khuếch đại OP Amply
    b.  Do mất một điện áp +15V hoặc -15V
    c.  Do hỏng mạch hồi tiếp

    d.  Do hỏng một trong 3 yếu tố trên
 

Câu 43:  Cục đẩy âm thanh mà chập công suất, thay vào lại chập thì do hỏng mạch gì
    a.  Do hỏng tầng khuếch đại OP Amply
    b.  Do mất một điện áp +15V hoặc -15V
    c.  Do hỏng mạch hồi tiếp

    d.  Do đứt đi ốt hoặc cảm biến của mạch gim áp

Câu 44:  Cục đẩy âm thanh 1 vế kêu nhỏ và rè là hỏng tầng nào
    a.  Do hỏng tầng khuếch đại OP Amply
    b.  Do mất một điện áp +15V hoặc -15V

    c.  Do đứt đi ốt hoặc cảm biến của mạch gim áp
    d.  Do chập đèn công suất.

Câu 45:  Khi thay màn hình cho Tivi bạn cần lưu ý những thông số gì ?
    a.  Nếu màn cũ có bo T.CON thì ta thay màn mới cũng có bo T.CON
    b.  Màn mới phải có kích thước (số inh) bằng màn cũ
    c.  Màn mới phải có độ phân giải bằng màn cũ
    d.  Màn mới phải có chân cáp giống màn cũ, trường hợp khác chân cáp thì phải dùng cáp chuyển

    e.  Cần có đủ các thông số trên

Câu 46:  Khi thay màn hình 4K mà không có bo T.CON thì ta làm thế nào ?
    a.  Ta phải thay đúng màn hình của hãng
    b.  Ta thay màn hình có bo T.CON và phải xử lý trên bo tín hiệu, hàn thêm soket
    c.  Ta chọn một trong hai cách trên

Câu 47:  Khi bạn thấy Tivi LCD chạy hệ điều hành, máy khởi động gần xong thì treo hoặc lại
         khởi động lại thì bạn nghi hỏng linh kiện gì ?
    a.  Máy bị hỏng IC tổng
    b.  Máy bị hỏng RAM
    c.  Máy bị lỗi phần mềm hoặc lỗi chíp EMMC

    d. Máy bị mất một nguồn điện

Câu 48:  Khi nguồn chính của Tivi LCD không có điện áp ra, bạn cần kiểm tra những gì?
    a.  Cần kiểm tra điện áp 300V đầu vào
    b.  Cần kiểm tra điện áp mồi (điện áp khởi động)
    c.  Cần kiểm tra mạch ACDET

   d. Kiểm tra xem có lệnh mở nguồn chính chưa
    e.  Thay thử IC tạo dao động
    f.  Phải thực hiện theo các bước trên

Câu 49:  Khi nguồn chính của Tivi LCD có điện áp ra dao động, bạn sửa như thế nào?
    a.  Nếu áp ra cao và dao động mạnh thì kiểm tra mạch hồi tiếp
    b.  Nếu áp ra thấp mà hơi dao động thì kiểm tra các đi ốt xung và tải có chập không?
    c.  Tạm thời tháo bo tín hiệu ra, dùng lệnh P.ON giả để sửa nguồn, tránh làm hỏng bo tín hiệu

    d.  Ta phải sửa theo các bước trên

Câu 50:  Nếu tivi không lên màn sáng, mất ánh sáng phía sau, nhưng vẫn có tiếng thì bạn kiểm
     tra như thế nào ?
    a.  Ta phải kiểm tra mạch LED DRIVE được cấp nguồn chưa ?
    b.  Ta phải kiểm tra lệnh LED_EN đã có 3,3V chưa
    c.  Ta phải kiểm tra lệnh chỉnh độ sáng LED_PWM
đã có chưa
    d.  Ta phải kiểm tra điện áp cấp ra LED có tăng lên không
    e. Ta phải kiểm tra các đèn LED
    f. Ta phải kiểm tra lần lượt các yếu tố trên

 

PHẦN II - THỰC HÀNH  (10 điểm)

Bài 1 - Thực hành - Cho một Amply không có tiếng ra loa.
          - Hãy kiểm tra để xác định nguyên nhân hư hỏng.

Bài 2  Có một Tivi LCD không có đèn báo nguồn.
        - Hãy kiểm tra để tím ra nguyên nhân hư hỏng.
 

 

 


  

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI - SỬA CHỮA MÁY TÍNH PC   (Về đầu trang)

PHẦN I - LÝ THUYẾT (10 điểm)
(Khoanh tròn vào 01 đáp án trả lời đúng nhất, mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm, nếu thí sinh
 chọn 02 đáp áp thì không được điểm, gạch chéo để bỏ chọn )

Đề thi sẽ chọn 20/32 câu dưới đây, vị trí và số câu sẽ bị thay đổi

Câu 1:  Khe mở rộng nào sau đây dùng để gắn Card video.
   a.   Khe PCI.
   b.   Khe PCI Express.
   c.   Khe IDE.
   d.   Khe SATA.

Câu 2:  Nhiệm vụ của thanh RAM là gì ?
   a.   Thực thi (xử lý) các chương trình phần mềm.
   b.   Lưu tạm tất cả các chương trình mà người sử dụng đang mở ra trên màn hình
         Desktop hoặc đang ẩn trên thanh Toolbars.
   c.   Lưu tất cả hệ điều hành và các chương trình phần mềm của máy.
   d.   Lưu cấu hình của máy.

Câu 3:  Trình điều khiển (Drive) của một thiết bị là gì ?
   a.   Là một chương trình phần mềm chạy trên giao diện của máy tính.
   b.   Là chương trình khởi động và kiểm tra máy tính khi mới bật nguồn.
   c.   Là chương trình quản lý thư mục và file.
   d.   Là chương trình trung gian giữa phần cứng và hệ điều hành, giúp cho hệ điều hành hiểu
        và điều khiển được phần cứng.

Câu 4:  Phân vùng đĩa cứng là gì ?
   a.   Là chia đĩa cứng ra thành một hoặc nhiều phân vùng để dễ dàng quản lý, là việc bắt
        buộc trước khi  cài đặt hệ điều hành.
   b.   Là chia bề mặt đĩa ra thành các Cluster và các Sector rồi đánh địa chỉ cho chúng.
   c.   Là Format ổ cứng.
   d.  Là  Scandisk ổ cứng.

Câu 5:  Khi bạn chọn CPU và RAM để lắp máy cho khách, nếu đã chọn CPU có tốc độ BUS là
         1066 thì bạn sẽ chọn RAM có tốc độ BUS như thế nào là tối ưu nhất ?
   a.  Chọn tốc độ Bus của RAM bằng với tốc độ BUS của CPU (tức là Bus 1066).
   b.  Chọn tốc độ Bus của RAM bằng một nửa tốc độ Bus của CPU (tức là Bus 533).
   c.  Chọn tốc độ Bus của RAM bằng một nửa tốc độ Bus của CPU rồi tăng lên một nấc
        (tức là Bus 667).

Câu 6:   Chipset bắc trên Mainboard không điều khiển trực tiếp thành phần nào sau đây ?
   a.  CPU.
   b.  Card Video.
   c.  Card Sound.
   d. Cả ba thành phần trên.

Câu 7:   Trong hệ thống máy tính, các thành phần nào sau đây phải phụ thuộc vào Mainboard.
   a.  CPU.
   b.  Card Video.
   c.   RAM.
   d.  Card Sound.
   e.  Ổ CD ROM.
   f.  Các thành phần a, b, c.

Câu 8:  Định dạng (Format) ổ đĩa là gì ?
   a.  Là chia ổ đĩa ra thành nhiều phân vùng.
   b.  Là chia bề mặt đĩa ra thành các Cluster và các Sector rồi đánh địa chỉ cho chúng.
   c.  Là  Scandisk ổ cứng.

Câu 9:  Sau khi bạn thiết lập CMOS SETUP xong và bấm lệnh Save thì dữ liệu sẽ lưu
             vào đâu ?
   a.   Sẽ lưu vào ROM BIOS.
   b.   Sẽ lưu vào thanh RAM.
   c.   Sẽ lưu  vào ổ cứng.
   d.   Sẽ lưu vào RAM CMOS tích hợp trong Chipset nam.

Câu 10:  Để phân biệt các dòng Mainboard bạn thường dựa vào yếu tố nào sau đây ?
   a.  Dựa vào Socket gắn CPU.
   b.  Dựa vào thông số Chipset bắc.
   c.  Dựa vào khe PCI.
   d.  Dựa vào khe IDE.
   e.  Dựa vào hai yếu tố a và b.

Câu 11:  Khi thay thế RAM cho máy tính, bạn cần quan tâm đến thông số nào sau đây ?
   a.  Cần quan tâm đến tốc độ BUS của chúng.
   b.  Cần quan tâm đến chủng loại (DDR hay DDR2...).
   c.  Cần quan tâm đến dung lượng.
   d.  Cả ba thông số trên.

Câu 12:  Chipset bắc trên Mainboard Intel Socket 775 điều khiển trực tiếp thành phần nào
     sau đây ?
   a.  CPU.
   b.  Card Video.
   c.  Bộ nhớ RAM.
   d.  Cả ba thành phần trên.

Câu 13:  Thanh DDR2 khác với thanh DDR3 ở những điểm nào sau đây ?
   a.   Khác nhau về tốc độ BUS.
   b.   Khác nhau về kiểu chân cắm.
   c.   Khác nhau về điện áp cung cấp.
   d.  Cả ba phương án trên đều đúng.

Câu 14:   Tốc độ BUS  nào sau đây không phải của thanh DDR2
   a.  400MHz.
   b.  533MHz.
   c.  667MHz.
   d.  800MHz.
   e.  1066MHz.

Câu 15:  Chức năng của ROM BIOS trên Mainboard là gì ?
   a.  Cung cấp chương trình khởi động và kiểm tra thiết bị khi máy bật nguồn.
   b.  Lưu cấu hình hiện tại của máy sau khi ta thiết lập CMOS SETUP và Save.
   c.  Lưu trình điều khiển cho các thiết bị ngoại vi.
   d.  Lưu một số chương trình phần mềm ứng dụng.

Câu 16:  Bạn cho biết chức năng của IC - SIO trên Mainboard.
   a.  Điều khiển Card Sound, Card Net.
   b. Điều khiển RAM và Card Video.
   c. Điều khiển ổ mềm, chuột, bàn phím và cổng LPT và cho lệnh P.On đi qua.
   d. Tạo xung Clock.

Câu 17:  IC  Clock-Gen có chức năng gì trên Mainboard.
   a. Tạo xung Clock cung cấp cho các IC xử lý số hoạt động.
   b. Tạo tín hiệu Reset hệ thống.
   c. Tạo dao động cho đồng hồ thời gian thực.
   d. Tạo dao động điều khiển các đèn Mosfet hoạt động.

Câu 18:  Tín hiệu PCI_RST (Reset hệ thống) là gì ?
   a.   Là tín hiệu do mạch PM trong Chipset nam tạo ra để khởi động Chipset bắc và một số thành
         phần trên Mainboard hoạt động cùng một lúc.
   b.  Là tín hiệu mà người sử dụng có thể tác động vào khi bấm nút Reset trước mặt máy.
   c.   Là tín hiệu do Chipset bắc tạo ra để khởi động CPU.
   d.  Cả hai phương án a và b đều đúng.

Câu 19:  Bạn cho biết các hiện tượng có thể sảy ra khi máy tính bị lỗi RAM.
   a.  Máy phát ra nhiều tiếng bíp dài khi khởi động.
   b.  Máy hiện lỗi màn xanh chữ trắng.
   c.  Có thể sinh ra một trong hai hiện tượng trên.

Câu 20:  Nếu cáp ổ cứng không tiếp xúc, có thể sinh ra lỗi gì sau đây ?
   a. Máy tính vẫn khởi động nhưng không lên hình, không hiển thị ký tự.
   b. Máy phát ra tiếng bíp ở loa trong.
   c. Máy dừng lại ở thông báo lỗi trên màn hình, không vào được Windows.
   d. Máy khởi động vào đến màn hình Windows thì bị treo.

Câu 21: Máy không nhận bàn phím PS2 thường do những nguyên nhân gì sau đây.
   a.  Do đứt cầu chì ra cổng PS2.
   b.  Do hỏng mạch điều khiển Keyboard trên SIO hoặc bong chân SIO.
   c.  Do lỗi hoặc bong chân Chipset nam.
   d.  Phương án a và b đều đúng.

Câu 22:  Chipset nam có chức năng gì trên Mainboard.
   a.   Điều khiển các thành phần như CPU, RAM, Card Video.
   b.   Điều khiển các thành phần như Card PCI, các ổ đĩa, IC-SIO, ROM BIOS, USB.
   c.   Tích hợp RAM CMOS để lưu cấu hình của máy và tích hợp mạch PM để quản lý nguồn và
         phát ra tín hiệu Reset hệ thống.
   d.   Điều khiển Chuột, Bàn phím, Cổng LPT và ổ mềm.
   e.  Chọn phương án b và c.

Câu 23:  Khi gắn một thiết bị bất kỳ vào máy tính thì cần điều kiện gì để thiết bị đó hoạt
              động được.
   a.   Không cần điều kiện gì cả.
   b.   Cần phải khai báo "Enable" cho cổng giao tiếp với thiết bị  trong màn hình CMOS SETUP.
   c.   Cần cài đặt Drive cho thiết bị.
   d.   Cần hai điều kiện b và c.

Câu 24:  Phím nào sau đây  là phím để vào màn hình thiết lập CMOS SETUP khi khởi
               động máy trên các hãng máy tính khác nhau:
   a.   Phím F1.
   b.   Phím F2.
   c.   Phím F10.
   d.   Phím Delete.
   e.   Một trong các phím trên (tùy hãng sản xuất Mainboard)

Câu 25: Mainboard không kích được nguồn là do những nguyên nhân nào sau đây ?
   a.  Do thiết lập Jumper Clear CMOS sai vị trí, đặt vào vị trí CLEAR.
   b.  Do hỏng thạch anh 32,768KHz.
   c.  Do hỏng chip SIO.
   d.  Do hỏng RAM CMOS trong Chipset nam.
   e.  Do hỏng 1 trong 4 trường hợp trên.

Câu 26:  Mainboard bị treo Reset (hoặc mất Reset) là do những nguyên nhân gì sau đây ?
   a.  Do mất điện áp P.G ở dây mầu xám của nguồn ATX.
   b.  Do mất nguồn 1,8V cấp cho DDR2.
   c.  Do mất nguồn chính 1,5V cấp cho hai Chipset.
   d.  Do mất nguồn phụ 1,2V cấp cho hai Chipset.
   e.  Do mất nguồn VCORE cấp cho CPU.
   f.  Do hỏng mạch Clock Gen.
   g. Do lỗi Chip SIO (mất tín hiệu RSM_RST từ SIO khởi động mạch PM trên Chipset nam).
   h.  Do hỏng mạch PM trong Chipset nam.
   i.  Do Chipset bắc bị lỗi, không hoạt động.
   k. Do các nguyên nhân a, b, c, d, e, f, g, h.

Câu 27:  Điều kiện để CPU hoạt động là gì ?
   a.  Có xung Clock+ và Clock- cấp cho CPU.
   b.  Có tín hiệu khởi động CPU_RST từ Chipset bắc đến.
   c.  Có tín hiệu PWR_OK từ Chipset nam đến.
   d.  CPU tốt và có BUS được Main hỗ trợ.
   e.  Socket tiếp xúc tốt, không bị bong chân.
   f.  Cần có đủ 5 điều kiện trên.

Câu 28:  Nguyên nhân khi kiểm tra Mainboard thấy không nhảy số Hecxa, có tín hiệu Reset
            hệ thống.
   a.  Do Main bị mất xung Clock+ hoặc Clock- cấp cho CPU.
   b.  Do lỗi Chipset bắc nên không có tín hiệu CPU_RST khởi động CPU.
   c.  Do lỗi Chipset nam nên mất tín hiệu PWR_OK báo đến CPU.
   d.  Do Socket không tiếp xúc, bị bong chân.
   e.  Do CPU hỏng hoặc sai BUS.
    f.  Do hỏng ROM hoặc chân ROM không tiếp xúc.
   g.  Do lỗi chương trình BIOS.
   h.  Do hỏng một trong các nguyên nhân trên.

Câu 29:  Phương pháp nào sau đây có thể kiểm tra loại trừ các nguyên nhân làm Main không nhảy
              số Hecxa.
   a.  Dùng phương pháp đo dòng của CPU rồi so sánh với Main đang chạy.
   b.  Dùng CPU tải giả để kiểm tra các tín hiệu CLK+, CLK-, CPU_RST, PWR_OK.
   c.  Dùng Test Socket để kiểm tra sự tiếp xúc của Socket.
   d.  Nạp lại BIOS để loại trừ.
   e.  Cần phải sử dụng cả 4 phương pháp trên.

Câu 30: Nếu kiểm tra Main không nhảy số Hecxa thấy dòng tiêu thụ của CPU tương đương với Mainboard đang chạy thì Main không nhảy số Hecxa là do hỏng điều kiện gì sau đây ?
   a.  CPU bị mất xung Clock.
   b.  CPU bị mất tín hiệu CPU_RST.
   c.  CPU bị mất tín hiệu PWR_OK.
   d.  Main bị lỗi BIOS hoặc chân ROM không tiếp xúc.

Câu 31:    Khi bạn đi xin việc hoặc khi mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bạn cần có những kỹ năng
        Marketing nào sau đây ?
    a. Kỹ năng xác định mục tiêu nghề nghiệp 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm.
    b. Kỹ năng xác định nơi  làm việc.
    c. Kỹ năng thái độ làm việc(thái độ về kỹ thuật công nghệ và thái độ về quan hệ xã hội).
    d. Kỹ năng lựa chọn thị trường (thị trường nhất thời, thị trường trọng điểm và thị trường mục tiêu).
    e. Kỹ năng chinh phục khách hàng (khách sửa chữa, khách mua phụ kiện, khách mua sản phẩm mới,
        khách trao đổi nghề nghiệp).
    f. Cần có tất cả các kỹ năng trên.

 

PHẦN II - THỰC HÀNH  (10 điểm)

Bài 1 - Thực hành
          - Dùng đĩa Ghost có Win XP để Ghost sang ổ C của đĩa cứng
          - Dùng đĩa 200.000 Drive Update  Drive cho các thiết bị

Bài 2 - Bạn hãy sử dụng một chương trình bất kỳ để kiểm tra bề mặt đĩa cứng.

Bài 3 - Hãy thao tác kiểm tra một Mainboard bị treo Reset để tìm ra nguyên nhân.

Bài 4 - Hãy thao tác kiểm tra một Mainboard có Reset nhưng không nhẩy số Hecxa.
 

 

 


  

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI - SỬA CHỮA LAPTOP     (Về đầu trang)

PHẦN I - LÝ THUYẾT (10 điểm)
(Khoanh tròn vào 01 đáp án trả lời đúng nhất, mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm, nếu thí sinh
 chọn 02 đáp áp thì không được điểm, gạch chéo để bỏ chọn )

Đề thi sẽ chọn 20/32 câu dưới đây, vị trí và số câu sẽ bị thay đổi.

Câu 1:  Chip Video rời trên Laptop có đặc điểm gì sau đây ?.
   a.   Có ký hiệu của hãng Intel.
   b.   Có ký hiệu của hãng ATI.
   c.   Có ký hiệu của hãng -  nDIVIA.
   d.   Phương án b hoặc c đúng.

Câu 2:  Cho biết nguyên nhân bệnh: Hình bị mờ, cảnh thay đổi chậm, thay đèn hình khác thì chạy tốt.
   a.   Do mất điện áp âm 8V trên mạch Power Block.
   b.   Do hỏng mạch Power Block.
   c.   Do mất hoặc thiếu điện áp 24V trên mạch Power Block.
   d.   Do hỏng IC giải mã trên đèn hình.

Câu 3:  Bạn cho biết nguyên nhân của máy bị màn ảnh sáng trắng không có hình.
   a.   Do máy bị mất điện áp VLCD cấp cho màn hình.
   b.  Do máy bị đứt cầu chì trên đèn hình.
   c.   Do máy bị hỏng mạch Power Block trên đèn hình.
   d.   Có thể do hỏng một trong các nguyên nhân trên.

Câu 4:  Bạn cho biết nguyên nhân của bệnh: Khi bật công tắc, đèn báo nguồn sáng lên từ 1 đến 3 giây rồi tắt
   a.   Do máy bị mất một nguồn thứ cấp nào đó.
   b.  Do máy bị mất nguồn VCORE.
   c.  Do máy bị chập Chipset bắc.
   d.  Có thể do một trong ba nguyên nhân trên.

Câu 5:  Theo bạn mức điện áp nào sau đây không có trên Laptop ?
   a.  Điện áp 11 đến 20V.
   b.  Điện áp 6V.
   c.  Điện áp 5V.
   d.  Điện áp 3,3V.
   e.  Điện áp 1,8V.
    f   Điện áp 1,5V.
    g  Điện áp 1,05V.

Câu 6:   Bạn cho biết các nguyên nhân máy không cài được Drive cho Card Sound
   a.  Do hỏng mạch Digital trên chip Sound.
   b. Do mất nguồn DVDD cấp cho chip Sound.
   c. Do thiết lập trong CMOS SETUP Card Sound là "Disable".
   d. Do hỏng một trong các nguyên nhân trên.

Câu 7:   Những biểu hiện nào sau đây là do màn hình hỏng Panel không thể sửa được..
   a.  Màn hình bị mất một phần hình ảnh, một phần khác vẫn có hình.
   b.  Màn hình có một số tia xanh đỏ dọc màn hình, vẫn có hình.
   c.  Màn hình bị đốm hoặc chết 1 số điểm trên màn hình.
   d.  Màn hình có vết dạn nứt.
   e.  Tất cả các hiện tượng trên đều do hỏng Panel.

Câu 8:  Những hiện tượng nào sau đây của màn hình có thể sửa được ?
   a.  Màn hình trắng xoá, không có hình.
   b. Hình ảnh bị ngược mầu, âm ảnh.
   c. Có hình nhưng bị mờ, loá.

   d. Hình bị xé vụn, không nhìn rõ hình.
   e. Màn hình chỉ có các vệt đen trắng ngang màn, không có hình.
   f. Tất cả các hiện tượng trên có thể sửa được.

Câu 9:  Hiện tượng hư hỏng nào sau đây có thể do đứt cáp màn hình ?
   a.   Màn hình trắng xoá, không hình, vẫn có tiếng.
   b.   Màn hình tối om, không hình, vẫn có tiếng.
   c.   Vẫn có hình nhưng nhiễu mầu.
   d.   Hình ảnh bị xé thành nhiều mảnh, giật hình.
   e  
Đứt cáp có thể gây ra  một trong các hiện tượng trên.

Câu 10:  Khi thay thế màn hình LCD nếu không đúng model thì bạn cần lưu ý những điểm gì sau đây ?
   a.  Cần mua đèn hình đúng độ phân giải.
   b.  Cần mua đèn đúng chuẩn chân cắm cáp tín hiệu.
   c.  Cần mua đúng loại đèn hình dùng cao áp hay dùng đèn led để tạo ánh sáng nền.
   d.  Cần mua đèn hình thoả mãn cả 3 yếu tố trên.

Câu 11:  Khi thay thế RAM cho máy tính, bạn cần quan tâm đến thông số nào sau đây ?
   a.  Cần quan tâm đến tốc độ BUS của chúng.
   b.  Cần quan tâm đến chủng loại (DDR hay DDR2...).
   c.  Cần quan tâm đến dung lượng.
   d.  Cả ba thông số trên.

Câu 12:  Bạn cho biết nguyên nhân của bệnh:
     Khi máy đang khởi động, đã lên hình, có lúc đang vào Win thì máy bị treo hoặc Stop hoặc Reset hoặc
     báo nền xanh chữ trắng.
   a.  Do CPU bị quá nhiệt.
   b.  Do chết tụ lọc nguồn VCORE.
   c.  Do chết IC Card Net.
   d.  Do chết IC Card Reader.

   e.  Có thể do hỏng một trong các nguyên nhân trên.

Câu 13:  Thanh DDR2 khác với thanh DDR3 ở những điểm nào sau đây ?
   a.   Khác nhau về tốc độ BUS.
   b.   Khác nhau về kiểu chân cắm.
   c.   Khác nhau về điện áp cung cấp.
   d.  Cả ba phương án trên đều đúng.

Câu 14:   Máy bị hỏng cao áp hoặc bóng cao áp thì có hiện tượng nào sau đây ?
   a.  Máy vẫn có tiếng nhưng không có ánh sáng, có hình mờ mờ bên trong.
   b. Màn hình sáng lên rồi tắt ngay, vẫn có tiếng khởi động vào Windowws
   c. Không có ánh sáng, không có hình, không có tiếng, không vào Win.
   d.  Chọn phương án a và b.

Câu 15:  Chức năng của ROM BIOS trên Laptop là gì ? (với máy có 1 BIOS)
   a.  Cung cấp chương trình khởi động và kiểm tra thiết bị khi máy bật nguồn.
   b.  Cung cấp chương trình cho SIO điều khiển các nguồn xung và điều khiển xạc pin.
   c.  Cung cấp cả hai chức năng trên.

Câu 16:  Bạn cho biết chức năng của IC - SIO trên Laptop.
   a.  Điều khiển Card Sound, Card Net.
   b. Điều khiển RAM và Card Video.
   c. Điều khiển các nguồn xung, bàn phím, chuột Tourch pad.

Câu 17: Xung Clock có chức năng gì trên Laptop
   a. Tạo xung nhịp cho các IC xử lý số hoạt động.
   b. Đồng bộ dữ liệu trong hệ thống máy tính.
   c. Điều khiển BUS cho các thành phần trên máy.
   d. Cả ba chức năng trên.

Câu 18:  Tín hiệu PCI_RST# (Reset hệ thống) là gì ?
   a.   Là tín hiệu do mạch PM trong Chipset nam tạo ra để khởi động Chipset bắc và một số thành
         phần trên máy hoạt động cùng một lúc.
   b.  Là tín hiệu do Chipset bắc tạo ra để khởi động CPU.

   c.   Là tín hiệu báo các nguồn điện đã tốt.

Câu 19:  Biểu hiện của Laptop không nhận RAM là gì ?.
   a.  Dòng của máy tăng đều nhưng không lên hình, khi tháo hết RAM ra thì dòng chỉ giảm đi một chút.
   b.  Dòng của máy dùng lại ở mức thấp khoảng 0,2 đến 0,3A.
   c.  Máy lên hình nhưng có tiếp kêu tút tút ở loa.

Câu 20:  Khi bạn kiểm tra máy thấy mất nguồn V.IN và bạn đo trở kháng thấy V.IN bị chập mass
    bạn chọn phương án sửa chữa nào sau đây ?
   a. Đo trở kháng để loại trừ các nguồn xung không gây chập và phát hiện ra một nguồn xung nào đó gây
     chập, sau đó cô lập dần các linh kiện trong nguồn xung gây chập, nếu không có nguồn xung nào gây
     chập thì kiểm tra các tụ gốm to nhất trên máy.
   b. Tháo từng nguồn xung ra để cô lập dần (tháo IC dao động và mosfet).
   c. Tháo các tụ gốm trên máy ra để kiểm tra.

Câu 21: Các nguồn điện Laptop hoạt động tăng dần theo trình tự nào sau đây ?
   a.  Nguồn VIN => Nguồn 5V, 3V cấp trước => Nguồn chờ => bấm công tắc => Nguồn VCORE
        => Các nguồn thứ cấp.
   b.  Nguồn V.IN => Nguồn Chờ Always_On => Nguồn 5V, 3V cấp trước => Bấm công tắc
        => Các nguồn thứ cấp => Nguồn VCORE.
   c.  Nguồn V.IN =>  Bấm công tắc => Nguồn Chờ Always_On => Nguồn 5V, 3V cấp trước
      => Các nguồn thứ cấp => Nguồn VCORE.

Câu 22:  Đặc điểm của nguồn VIN trên máy Laptop là gì ?
   a.   Là điểm tập trung giữa nguồn Adapter và nguồn Pin.
   b.   Là nguồn điện xuất hiện đầu tiên trong máy.
   c.   Nguồn VIN có điện áp từ 12 đến 19V.
   d.   Là nguồn điện đầu vào của các nguồn xung.
   e.  Tất cả các đặc điểm trên đều đúng.

Câu 23:  Đặc điểm của nguồn chờ Always_On trên máy Laptop là gì ?
   a.   Là nguồn điện do các nguồn xung tạo ra.
   b.   Là nguồn điện do mạch Regu tích hợp trong IC dao động của nguồn cấp trước tạo ra..
   c.   Là nguồn điện ra ở các chân IC dao động nguồn cấp trước và có các tên gọi là  LDO5, LDO3 hoặc

        VREG5 và VREG3.
   d.   Là nguồn điện xuất hiện sau nguồn VIN và xuất hiện trước nguồn cấp trước 5V, 3V.

   e    Các đặc điểm b, c, d đều đúng.

Câu 24:  Đặc điểm của nguồn cấp trước 5V, 3V trong máy Laptop là gì ?
   a.   Tất cả các máy Laptop khi cắm điện từ Adapter thì nguồn cấp trước 5V và 3V đều hoạt động ngay.
   b.   Khi máy có nguồn cấp trước thì dòng của máy khoảng từ 0,01 đến 0,03A và đo các chân giữa của Pin

         thấy có điện áp 3V hoặc 5V.
   c.   Nguồn cấp trước phụ thuộc vào nguồn VIN và nguồn chờ Always_On, nếu mất một trong hai nguồn

         trên thì không thể có nguồn cấp trước.
   d.   Nếu mất nguồn cấp trước thì bật phím Power sẽ không có đèn báo nguồn.
   e.   Tất cả các đặc điểm trên đều đúng.

Câu 25:  Điều kiện để khi bật nút Power máy có lên đèn báo nguồn (duy trì không tắt) là gì ?
   a.  Máy phải có nguồn cấp trước 5V, 3V trước khi bấm công tắc nếu cắm điện từ Adapter.
   b.  Phím Power phải tiếp xúc tốt.
   c.  Các đường điện áp 5V và 3V thứ cấp không bị chập..
   d.  Các điện áp thứ cấp được SIO kiểm tra lệnh P.Good phải hoạt động tốt.

   e.  Cần có đủ các điều kiện trên.

Câu 26:  Khi bật công tắc thấy đèn báo nguồn chớp tắt, bạn nghi ngờ hỏng nguyên nhân nào sau đây ?
   a.  Máy bị chập đường điện áp VIN.
   b.  Máy bị mất 5V và 3V cấp trước.
   c.  Máy bị chập đường điện áp 5V hoặc 3V thứ cấp
   d.  Máy bị chập Chipset bắc..

Câu 27:  Điều kiện để CPU hoạt động là gì ?
   a.  Có hai xung Clock đi đến CPU.
   b.  Có tín hiệu khởi động CPU_RST#  từ Chipset bắc đến.
   c.  Có tín hiệu PWR_GD từ Chipset nam đến.
   d.  CPU tốt và có BUS được máy hỗ trợ.
   f.  Cần có đủ 4 điều kiện trên.

Câu 28:  Bạn cho biết nguyên nhân của hiện tượng:
   Khi bật nguồn, dòng của máy tăng một bước rồi tăng đột ngột lên ngưỡng rất cao, tháo RAM ra vẫn như
   vậy, tháo CPU ra thì dòng lại giảm thấp.
   a.  Do máy bị hỏng mạch Clock Gen
   b.  Do máy bị mất xung Reset hệ thống.
   c.  Do máy bị mất xung CPU_RST#.

   d.  Có thể do hỏng một trong ba nguyên nhân trên.

Câu 29:  Bạn cho biết khi máy không nhận Chip video thì máy có biểu hiện gì ?
   a.  Dòng của máy tăng bình thường nhưng không lên hình, không vào Win, khi tháo RAM thì dòng

       giảm đi khoảng 10 đến 15%.
   b.  Màn hình trắng xóa, không có hình.
   c.  Máy có hình mờ nhưng mất ánh sáng.
   d.  Máy bị mất một phần hình ảnh, một phần khác có hình bình thường.

Câu 30: Bạn cho biết màn hình Led bị mất ánh sáng là do nguyên nhân nào sau đây ?
   a.  Do bị mất nguồn V.IN cấp cho mạch Inverter.
   b.  Do mất xung Led PWM ở chân 35 của cáp màn hình.
   c.  Do mất lệnh Led En ở chân 36 của cáp màn hình.
   d.  Do hỏng IC trên mạch Inverter.

   e  Do đứt cầu chì trên mạch Inverter.
   f  Có thể do một trong các nguyên nhân trên.

Câu 31:    Bạn cho biết nguyên nhân của bệnh:
     Máy có hình bình thường, mất tiếng ra loa, nghe tai nghe vẫn có tiếng.
    a. Do máy bị hỏng chip Sound.
    b. Do máy bị mất nguồn cấp cho chip Sound.
    c. Do máy bị mất nguồn cấp cho IC công suất tiếng.
    d. Do IC công suất tiếng bị lỗi chân Mute.
    e. Do hỏng IC công suất tiếng.
    f. Do hỏng loa trong máy.
    g. Do một trong các nguyên nhân c,d,e,f .

 

PHẦN II - THỰC HÀNH  (10 điểm)

Bài 1 - Thực hành
* Kiểm tra một máy Laptop bật không lên đèn báo nguồn và cho biết máy bị bệnh gì sau đây ?
  - Máy bị mất VIN.
  - Máy có VIN nhưng mất nguồn chờ Always_On
  - Máy có nguồn chờ nhưng mất 5V, 3V cấp trước.
  - Máy có 5V, 3V cấp trước nhưng không có điện áp thứ cấp khi bật công tắc.

Bài 2 - Có một Laptop bị chập đường VIN, hãy kiểm tra để tìm ra khu vực bị chập.

Bài 3 - Cho một máy Laptop có hiện tượng bật công tắc Power, đèn báo nguồn sáng rồ tắt ngay.
         - Hãy kiểm tra để tìm ra nguyên nhân hư hỏng.

Bài 4 - Thay thế IC chân rết (loại chân nhỏ) như Card Sound, SIO, IC dao động nguồn...
 

 

 


 

  

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI - SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH     (Về đầu trang)

PHẦN I - LÝ THUYẾT (10 điểm)
(Khoanh tròn vào 01 đáp án trả lời đúng nhất, mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm, nếu thí sinh
 chọn 02 đáp áp thì không được điểm, gạch chéo để bỏ chọn )

Đề thi sẽ chọn 20/50 câu dưới đây, vị trí và số câu sẽ bị thay đổi.

Câu 1:  Trên tủ lạnh Inverter có một cảm biến trong ngăn mát dùng để làm gì?
   a.  Để vi xử lý điều khiển phá băng.
   b.  Để vi xử lý điều khiển Block giữ cho nhiệt độ ngăn mát ổn định
   c.  Để giữ ổn định nhiệt độ ngăn đá.

Câu 2:  Van tiết lưu hoặc ống mao trên các thiết bị lạnh có chức năng gì ?
   a.   Tạo ra chênh lệch áp xuất giữa dàn nóng và dàn lạnh
   b.   Bẫy không cho gas lỏng đi về máy nén.
   c.   Dùng để toả nhiệt giúp cho gas ngưng tụ.

Câu 3:  Bẫy gas lỏng có tác dụng gì ?
   a.   Tạo ra áp xuất chênh lệnh giữa dàn nóng và dàn lạnh.
   b.   Giúp cho gas lỏng bay hơi và thu nhiệt.
   c.   Giữ lại ga lỏng không cho về máy nén để tránh hiện tượng va đập thủy lực, làm hỏng máy nén.

Câu 4:  Máy lạnh nói chung sử dụng nguyên lý gì sau đây ?
   a.  Sử dụng nguyên lý khi chất lỏng bay hơi thì chúng thu nhiệt
   b.  Sử dụng nguyên lý khi nén khí ở áp suất cao thì nhiệt độ tăng cao để dễ toả ra môi trường
   c.  Sử dụng nguyên lý làm mát chất khí khi có nhiệt độ cao để chúng ngưng tụ thành chất lỏng
  d.  Sử dụng cả ba nguyên lý trên

Câu 5:  Cảm biến trên dàn lạnh của tủ lạnh inverter có chức năng gì ?
   a.   Giúp vi xử lý theo dõi nhiệt độ dàn để phá băng
   b.  Giúp vi xử lý điều khiển máy nén, giữ cho nhiệt độ ngăn mát ổn định.

Câu 6:  Vì sao không được đấu tắt cầu chì nhiệt trong tủ Inverter
   a. Vì mạch phá băng sẽ không hoạt động
   b. Vì đấu tắt mà không may rơle điều khiển phá băng bị chập thì tủ sẽ bị cháy

Câu 7:  Trên tủ lạnh Inverter có hiện tượng Block khởi động 1 đến 2 giây lại ngắt là bị bệnh gì .?
   a.   Do IC công suất chạy lệch pha
   b.   Do hỏng mạch bảo vệ mất pha
   c.   Do Block bị kẹt hệ thống nén

   d.  Do Test bằng Block quá công suất của máy
   e.  Do một trong các nguyên nhân ở trên.

Câu 8:  Trên khối công suất của Tủ lạnh Inverter có những mạch bảo vệ gì cho IC công suất
   a.   Có mạch bảo vệ quá áp
   b.   Có mạch bảo vệ quá dòng DC
   c.   Có mạch bảo vệ mất pha
   d.   Có công tắc bảo vệ quá nhiệt cho Block

   e.  Có đầy đủ các mạch bảo vệ ở trên.

Câu 9:  Trong máy điều hoà hai chiều thì máy nén và quạt dàn nóng được điều khiển như thế nào ?
   a.   Máy nén (lốc) và quạt dàn nóng được điều khiển chung bởi một điện áp.
   b.   Máy nén và quạt dàn nóng được điều khiển bởi hai nguồn điện khác nhau.

Câu 10:  Chức năng của van đảo chiều trên điều hoà là gì ?
   a.   Tạo ra áp xuất hênh lệnh giữa dàn nóng và dàn lạnh
   b.   Đổi chiều gas đi từ máy nén vào dàn bên ngoài hay dàn trong nhà khi thay đổi chế độ lạnh hay
         nóng.

Câu 11:  Chức năng của cảm biến kẹp trên dàn lạnh là gì ?
   a.  Theo dõi nhiệt độ dàn lạnh để ngắt Block trong trường hợp nhiệt độ dàn giảm gần bằng 0 để

        tránh hiện tượng đóng băng.
   b.  Trên các dòng máy của Nhật, cảm biến dàn còn giúp máy phát hiện Block không chạy hoặc

        máy hết Gas
   c.  Chọn cả hai phương án trên

Câu 12:   Điều kiện để IC vi xử lý (ECU) của dàn lạnh điều hoà hoạt động và cho máy lên nguồn là gì ?
   a.  Có điện áp cung cấp 5V
   b.  Có thạch anh tạo dao động.
   c.  Có tín hiệu Reset.
   d.  ECU tốt và không bị lỗi phần mềm.
   e.  Có xung ACDE trên các máy của Nhật

   f.  Cần có đủ các điều kiện ở trên.

Câu 13:  Linh kiện Triac dùng để làm gì trong Điều hoà và máy giặt
   a.   Triac dùng để điều khiển nguồn cho quạt AC
   b.   Triac dùng để điều khiển nguồn cho van cấp nước hoặc bơm xả
   c.   Triac dùng để điều khiển điện áp cho mô tơ trên các máy giặt mono

   d.  Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 14:  Mạch AC DET trên điều hoà có tác dụng gì ?
   a.   Cung cấp xung điện để vi xử lý điều khiển Triac cấp điện cho quạt dàn lạnh.
   b.   Giúp vi xử lý theo dõi nguồn AC để máy phát hiện nguồn AC bị mất đột ngột sẽ cho động cơ

         dừng kịp thời, làm giảm thiệt hại do đà quán tính gây ra?
   c.   Có cả hai tác dụng trên.

Câu 15:   Cho biết nguyên nhân của điều hoà không bật được nguồn bằng điều khiển từ xa, bật được
     nguồn bằng phím Auto trên máy.
   a.   Do hỏng điều khiển từ xa.
   b.   Do hỏng mắt nhận.
   c.   Do hỏng một trong hai bộ phận trên.

Câu 16:  Khi dùng không khí nén vào hệ thống điều hoà để thử kín thì có những nguy cơ gì ?
   a.  Nguy cơ máy nén bị nổ do không khí có ô xy kết hợp với dầu trong máy nén thành chất cháy nổ
   b.  Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành nước khi có áp suất cao, dẫn đến hệ thống bị nhiễm

     nước, gây ra bệnh tắc ẩm sau này.
   c.  Làm hệ thống bị nhiễm nước khiến cho  dầu bôi trơn nhanh chóng bị lão hoá, biến chất.
   d.  Bạn sẽ gặp phải tất cả các nguy cơ ở trên.

Câu 17:   Khi điều hoà báo lỗi cảm biến nhưng kiểm tra cảm biến không đứt, không chập thì bạn
 phải làm gì?
   a.   Cần kiểm tra điện trở nối tiếp với cảm biến và tụ gốm lọc ở chân cảm biến trên bo mạch
   b.  Cứ thay thử cảm biến mới

Câu 18:  Người ta có thể dùng phương pháp nào sau đây để điều khiển quạt AC trên dàn lạnh điều hoà.
   a.  Dùng Photo Triac
   b.  Dùng Photo quang AC kết hợp với Triac
   c.  Dùng Photo quang DC kết hợp với Triac.
   d.  Dùng một trong ba phương pháp trên.

Câu 19: Nếu hỏng cảm biến tốc độ (Cảm biến Hall) trong Mô tơ dàn lạnh thì máy điều hoà có hiện tượng gì ?
   a.  Máy vẫn chạy được nhưng không thay đổi được tốc độ quạt.
   b.  Quạt dàn lạnh chạy lại tắt lại chạy, sau vài lần thì dừng hẳn và máy báo lỗi.
   c.  Quạt dàn lạnh không quay

Câu 20:  Các cảm biến nhiệt của điều hoà có đặc điểm gì sau đây ?.
   a.   Có điện trở tăng khi nhiệt độ giảm và ngược lại, điện trở tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.
   b.   Có điện trở giảm khi nhiệt độ giảm, điện trở tỷ lệ thuận với nhiệt độ.
   c.   Chúng có điện trở không thay đổi.

Câu 21:  Khi mất xung ACDET máy có hiện tượng gì ?
   a.   Nếu là điều hòa của Nhật thì máy không lên đèn báo nguồn.
   b.  Nếu là điều hòa không phải của Nhật thì vẫn lên đèn báo nhưng quạt AC không quay..
   c.  Cả hai phương án trên đều đúng

Câu 22:  Triac điều khiển quạt AC trên dàn lạnh được vi xử lý điều khiển bởi lệnh như thế nào.
   a.  Vi xử lý điều khiển bằng điện áp DC 5V
   b.  Vi xử lý điều khiển bằng xung ACDET đã được làm lệch pha tuỳ theo tốc độ quạt

Câu 23: Cho biết nguyên nhân máy điều hoà bật không lên nguồn, kể cả bấm phím Auto ?
   a.  Do vi xử lý trên bo dàn lạnh không hoạt động.
   b.  Do hỏng đồng thời cả điều khiển từ xa hoặc mắt nhận và phím Auto lỗi tiếp xúc
   c.  Do h
ỏng Auto mát nên không có điện AC220V
   d.  Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 24:  Để kiểm tra một cảm biến trên điều hoà hay tủ lạnh bị hỏng, ta dùng những phương pháp nào?
   a.  Đo so sánh với cảm biến trên một điều hoà hoặc tủ lạnh cùng loại và cùng nhiệt độ
   b.  Đo điện áp ở chân rắc ra cảm biến, nếu cảm biến không đứt mà điện áp sai là đứt trở hoặc chập

 tụ gốm trên bo mạch.
   c.  Ta phải kết hợp cả hai phương pháp trên.

Câu 25:  Máy điều hoà mono vẫn chạy không báo lỗi nhưng kém mát là do nguyên nhân gì sau đây ?
   a.  Do máy bị thiếu Gas.
   b.  Do cảm biến phòng tăng trị số
   c.  Do cảm biến dàn tăng trị số
   d.  Do quạt dàn nóng quay yếu nên không giải được nhiệt
   e.  Do dàn lạnh bụi bẩn nên gió lưu thông kém
   f.  Do tụ của Block bị kém nên Block quay yếu, không đảm bảo công suất
   g. Do nhiệt độ xung quanh cục nóng quá cao nên không giải nhiệt được
   h.  Có thể do một trong tất cả các nguyên nhân ở trên

Câu 26:  Máy giặt Inverter của hãng LG mà không lên đèn báo nguồn, có thể do hỏng bộ phận nào?
   a.  Có thể máy bị hỏng khối nguồn xung
   b.  Có thể do vi xử lý trên bo công suất chưa hoạt động
   c.  Có thể do vi xử lý trên bo phím chưa hoạt động
   d.  Có thể  do đứt dây kết nối giữa hai bo

   e.  Do một trong 4 nguyên nhân ở trên

Câu 27:  Khi máy giặt bị thủng phao áp lực thì sinh ra bệnh gì sau đây ?
   a.  Máy vẫn cấp nước bình thường nhưng lại báo lỗi cấp nước
   b. Máy báo lỗi phao
   c. Máy báo lỗi động cơ
   d.  Máy báo lỗi xả nước

Câu 28: Máy giặt không mở được nguồn là do những nguyên nhân gì sau đây ?
   a.  Mất nguồn 5V cấp cho ECU
   b.  Hỏng thạch anh tạo dao động.
   c.  Mất tín hiệu Reset khởi động ECU
   d.  Các phím bấm bị dò hoặc bị chập
   e.  Hỏng ECU hoặc lỗi chương trình.
   f.  Có thể do hỏng hoặc mất một trong các điều kiện trên.

Câu 29:  Bộ phận nào của máy sau đây điều khiển cấp nước và xả nước cho máy
   a.  Phao áp lực
   b.  Van cấp nước

   c.  Bơm xả nước
   d.  Cả ba bộ phận trên

Câu 30:  Máy giặt sau khi bật nguồn thì báo lỗi ngay và không thiết lập được các chế độ là do hỏng
    bộ phận nào sau đây.
   a. Do hỏng thạch anh dao động.
   b. Do hỏng ECU.
   c. Do hỏng van cấp nước.
   d. Do hỏng phao áp lực hoặc IC dao động cho phao

Câu 31:  IC công suất điều khiển động cơ Inverter máy giặt có cấu tạo giống hay khác với IC điều
       khiển Block trên điều hoà Inverter
   a. Có cấu tạo giống nhau
   b. Có cấu tạo khác nhau

Câu 32:  Nếu đứt một trong 6 điện trở từ vi xử lý đi đến các chân H hoặc L của IC công suất thì Block
 trên điều hoà có hiện tượng gì.?
  a.  Block vẫn chạy bình thường
  b.  Block sẽ không khởi động được
  c.  Block sẽ khởi động được 1 đến 3 giây rồi tắt do IC công suất chạy lệch pha

Câu 33: Chân C.IN (hoặc ISO) của IC công suất có chức năng gì ?
  a.  Là chân bảo vệ quá dòng, khi chân này có áp trên 0,5V thì IC bị khóa
  b.  Là chân bảo vệ quá áp
  c. Là chân báo hỏng cho IC

Câu 34: Chân FAULT của IC công suất có chức năng gì ?
  a. Là chân bảo vệ quá áp

  b. Là chân bảo vệ quá nhiệt
  c. Là chân báo hỏng của IC, khi chân này có áp bằng 0 thì Block sẽ không khởi động.

Câu 35: Khi bị chập tụ BOOT thì Block có chạy được không?
a.  Block sẽ không khởi động
b. Block sẽ khởi động rồi ngắt
c. Block vẫn chạy bình thường

Câu 36: Mạch bảo vệ mất pha trên điều hòa Inverter có tác dụng gì ?
a. Bảo vệ cho IC công suất không bị chết khi chúng chạy lệch pha
b. Bảo vệ  máy nén không bị hỏng
c. Bảo vệ cho máy nén không bị quá nhiệt

Câu 37: Nguyên nhân điều hòa Inverter có Block chạy được 1 đến 3 giây ngắt là gì ?
a. Là do hỏng mạch bảo vệ mất pha

b. Là do IC công suất chạy lệch pha
c. Do một trong hai nguyên nhân trên

Câu 38:  Mạch theo dõi dòng AC (bảo vệ quá dòng AC) trên bo nóng điều hoà Inverter có chức năng gì?
a. Theo dõi dòng AC để phát hiện máy bị quá dòng hay thấp dòng
b. Giúp cho vi xử lý phát hiện máy bị thiếu gas
c. Giúp cho hệ thông được an toàn, tránh nguy cơ máy chạy quá dòng hoặc chạy mà không có gas
d. Có đầy đủ các chức năng ở trên.

Câu 38:  Mạch theo dõi dòng AC trên bo nóng điều hoà có cấu tạo như thế nào ?
a. Trên máy Panasonic người ta dùng biến áp CT biến đổi dòng điện thành điện áp, sau đó cho chỉnh

lưu thành áp DC rồi báo về vi xử lý, để vi xử lý theo dõi dòng AC cấp cho khối công suất.
b. Trên máy Daikin và các dòng máy khác,  người ta dùng IC khuếch đại thuật toán để khuếch đại

  điện áp thu được từ điện trở thoát mass cho cầu đi ốt rồi báo về vi xử lý, từ đó vi xử lý biết được
  dòng AC đi vào khối công suất
c. Cả hai phương án trên đều đúng

Câu 39.: Cho biết các nguyên nhân khiến cho Block của điều hoà Daikin không khởi động
a. Do mất điện áp OVP1
b. Do mất điện áp OVP2
c. Do mất điện áp FAULT ở chân IC công suất
d. Do điện áp chân 1 của IC bảo vệ quá dòng AC bị mất
e. Do điện áp chân 1 của IC bảo vệ mất pha bị sai
f. Do hỏng IC công suất
g. Có thể do một trong các nguyên nhân ở trên.

Câu 40.: Trong mạch bảo vệ mất pha, khi điện áp chân số 3 (IN +) của IC LM358 bị tăng lên thì điện áp chân 1 (OUT) sẽ ra tăng hay giảm
a. Điện áp ra chân 1 sẽ tăng lên
b. Điện áp ra chân 1 sẽ giảm đi

Câu 41.: Trong mạch bảo vệ mất pha, khi điện áp chân số 1 (OUT) của IC LM358 bị tăng lên mà chân
  IN+ (chân 3) vẫn đúng như thiết kế (so sánh với máy tốt)  thì do đứt điện trở nào sau đây ?
a. Do đứt điện trở hồi tiếp mắc từ chân 1 sang chân 2
b. Do đứt điện trở mắc từ chân 2 xuống phía  mass

Câu 42.: Các thao tác nào sau đây có thể gây nổ máy nén, nguy hiểm đến tính mạng của bạn.
a.  Dùng Ô xy để thử kín hệ thống.
b.  Nén không khí vào trong hệ thống để thử kín

c. Hàn vào đường ống trong khi bên trong vẫn có gas và có áp suất cao mà không biết
d. Nạp thêm gas cho máy mà quên không mở đường gas đi
e. Dùng bình Ni tơ để thử kín nhưng không sử dụng van giảm áp
f. Tất cả các thao tác trên đều có thể dẫn đến nổ máy nén

Câu 43.: Các thao tác nào sau đây sẽ làm cho điều hoà giảm tuổi thọ và giảm hiệu suất
a.  Đi lắp đặt để không khí lọt vào dàn lạnh nhưng không dùng gas đuổi
b.  Nạp thêm gas không đúng với gas có trong máy

c.  Nạp thừa gas cho máy mà không biết
d.  Máy bị thủng dàn, ra hết sạch gas nhưng khách hàng vẫn bật cho máy chạy, dẫn đến không
    khí lọt vào hệ thống, khi sửa chữa ta không rửa dàn, không thay dầu và không hút chân không.
e. Nạp gas mới không đúng với gas cũ của máy
f.  Nạp gas kém chất lượng
g. Tất cả các trường hợp trên đều làm máy giảm tuổi thọ và giảm hiệu suất.

Câu 44.: Trên điều hoà Inverter, nếu máy bị thiếu gas thì thường có hiện tượng gì ?
a.  Máy nén chạy nhưng không tăng tốc hoặc tăng tốc 1 lát rồi lại giảm tốc độ, máy chạy ở dòng thấp
b.  Máy nén chạy bình thường nhưng không mát

c.  Máy nén chạy được vài giây rồi tắt
d.  Máy nén không chạy

Câu 45.: Trên điều hoà Inverter Daikin có van tiêt lưu, khi van tiết lưu bị hỏng thì sinh ra những bệnh gì?
a.  Sinh ra bệnh máy nén chạy nhưng không tăng tốc
b.  Lúc đầu giao tiếp có điện áp dao động nhưng sau đó bị lỗi giao tiếp

c.  Máy chạy ở dòng thấp
d.  Có thể gây ra các bệnh ở trên

Câu 46.: Điều hoà Inverter có hiện tượng quạt lạnh chạy, nhưng chỉ có gió không có hơi lạnh, máy chạy đến
30 phút không báo lỗi thường do hỏng bộ phận nào sau đây?
a.  Do máy nén chưa chạy
b.  Do hỏng khối nguồn trên bo nóng

c.  Do hỏng mạch giao tiếp
d.  Do vi xử lý trên bo nóng chưa chạy

Câu 47.: Điều hoà Inverter khi hỏng khối nguồn trên bo dàn nóng thì sinh ra bệnh gì ?
a.  Máy sẽ không lên đèn báo
b.  Máy sẽ báo lỗi giao tiếp

c.  Máy chạy nhưng không mát, chỉ có gió

Câu 48.: Điều hoà Inverter Panasonic bị hỏng mạch bảo vệ mất pha trên bo nóng (do đứt trở)  thì máy có hiện tượng gì ?
a.  Trong nhà quạt vẫn chạy nhưng chỉ có gió không có hơi lạnh, máy chạy đến 20 phút không báo lỗi.
b.  Máy chạy khoảng 3 phút thì báo lỗi

c.  Máy vẫn chạy nhưng độ lạnh kém
d. Máy chạy một lúc thì báo lỗi, check ra lỗi giao tiếp

Câu 49.: Trên điều hoà Inverter hãng Daikin Gas32 máy 12000BTU có đặc điểm là khi lỗi giao tiếp máy
chạy không báo lỗi, check không ra lỗi gì, vậy bạn làm thế nào để xác định máy bị lỗi giao tiếp.
a.  Đo điện áp giữa dây 2 và dây 3 thấy không bình thường
b.  Quan sát thấy quạt dàn nóng không hoạt động

c.  Tháo thử cảm biến dàn bên ngoài ra mà bên trong vẫn không báo lỗi
d.  Dựa vào cả 3 đặc điểm trên

Câu 50.: Khi sửa điều hoà Daikin Inverter mà bạn thấy máy nén chạy không tăng tốc, vậy theo bạn
hiện tượng trên là do những nguyên nhân gì ?
a.  Do cảm biến phòng tăng trị số
b.  Do cảm biến dàn lạnh bị tăng trị số

c.  Do hỏng cuộn dây van tiết lưu
d.  Do hỏng mạch theo dõi dòng AC trên bo nóng.
e.  Do máy bị thiếu gas
f.  Do hỏng một trong các nguyên nhân ở trên.

 

PHẦN II - THỰC HÀNH  (10 điểm)

Bài 1 - Thực hành
          - Thực hành nạp Gas cho cho Điều hòa hoặc Tủ lạnh

Bài 2 - Thực hành kiểm tra một máy điều hoà bật không lên đèn báo nguồn, bấm phím Auto cũng không có
     tác dụng.