Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền   Đăng nhập Đăng ký Nạp thẻ Diễn đàn

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP MỚI

 

ĐĂNG KÝ HỌC Ở ĐÂY - CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN CHO BẠN

 

  Ngày
Học ca
Khai giảng lớp. Thời gian Nội dung đào tạo Hỗ trợ
27/05/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca sang 8h-10h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt ĐK   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Điều hòa Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Tivi LCD - LED phần 1 (Khối Nguồn & Khối LED)   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Tủ lạnh Mono + INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca toi 18h - 20h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca toi 18h - 20h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
27/05/2024
Ca toi 18h - 20h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
20/05/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
14/05/2024
Ca sang 8h-10h
S/C Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca sang 8h-10h
S/C Bo Mạch Điều hòa Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca chieu 14h-16h
S/C Tivi LCD - LED phần 2 (Bo Tín hiệu & Màn hình)   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Laptop nâng cao   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
13/05/2024
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Mainboard + Nguồn ATX   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Điều hòa Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca toi 18h - 20h
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt ĐK   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca toi 18h - 20h
S/C Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/04/2024
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản + An toàn LĐ   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Tivi LCD - LED phần 1   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Laptop cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
10/04/2024
Ca toi 18h - 20h
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca sang 8h-10h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Màn hình Máy tính + Nguồn xung   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca chieu 16h-18h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca toi 18h - 20h
Sửa chữa Máy in Laser   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca toi 18h - 20h
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
25/03/2024
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Cơ Điện Điều hoà + Tủ lạnh   2 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Tivi LCD - LED phần 1   1,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca sang 8h-10h
Sửa chữa Bo Mạch Máy giặt INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca sang 10h-11h30
S/C Lò vi sóng, Bếp từ, Quạt điều khiển   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Máy giặt Mono   3 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca chieu 16h-18h
Phần mềm PC, Cài Laptop   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca toi 18h - 20h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
11/03/2024
Ca toi 18h - 20h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca sang 8h-10h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Cơ Máy Giặt   2 tuần   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca sang 10h-11h30
Sửa chữa Bo Mạch Điều hòa INVERTER   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Bo Mạch Tủ lạnh INVERTER   0,5 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca chieu 14h-16h
Sửa chữa Amply công suất Karaoke   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca chieu 14h-16h
Điện tử cơ bản   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online
26/02/2024
Ca chieu 16h-18h
S/C Bo Mạch Điều hòa & Tủ lạnh Mono   1 tháng   Nội dung đào tạo Hỗ trợ tài liệu học online