Bài 1 - Khái niệm về phần mềm

   1 - Phần mềm là gì ?  
   2 - Phần mềm điều khiển là gì ?  
   3 - Phần mềm ứng dụng là gì ?
   4 - Câu hỏi thường gặp

Bài 2 - Giới thiệu các loại hộp

    1 - Giới thiệu các loại hộp
    2 - Các lưu ý khi sử dụng hộp  
    3 - Thời điểm hiện tại (2009) nên đầu tư hộp gì cho phù hợp ?

Gọi điện