1 - Phân tích sơ đồ khối Máy in Canon 2900

1 - Sơ đồ khối của máy in Canon 2900.
2 - Nhiệm vụ của các thành phần trên máy.

2 - Nguyên lý hoạt động của máy In Laser Canon 2900

1 - Bộ phận điều khiển máy.
2 - Chức năng của khối nguồn và cao áp.
3 - Chức năng của khối giao tiếp (Formatter)
4 - Bộ phận tạo ảnh và 7 bước của quá trình in lên giấy.
5 - Chức năng của hộp gương.
6 - Bộ phận cung cấp giấy.

3 - Quá trình Test máy và 7 Bước in lên giấy

1 - Quá trình bật nguồn và Test máy, báo sự cố.
2 - Bảy bước trong quá trình in lên giấy.

4 - Nguyên lý và sửa chữa khối nguồn máy in Canon 2900

1 - Chú thích các linh kiện trên khối nguồn.
2 - Chức năng của các mạch.
3 - Nguyên lý hoạt động.
4 - Phân tích các hư hỏng của khối nguồn.

5 - Mạch điều khiển nguồn AC cho bộ phận sấy.

- Mạch điều khiển nguồn AC cho bộ phận sấy.
- Các thành phần trên Lô sấy

6 - Mạch hạ áp tạo ra 5V và 3,3V cấp cho Khối điều khiển, Hộp gương và Card giao tiếp.

- Nguyên lý hoạt động của mạch hạ áp từ 24V xuống điện áp 5V và 3,3V cấp cho khối điều khiển và hộp gương, Card giao tiếp.

7 - Nguyên lý hoạt động của các mạch Cao áp trên máy In Canon 2900

1 - Nguyên lý mạch cao áp cấp âm -600V cho trục cao áp.
2 - Nguyên lý mạch cao áp cấp âm -300V cho trục từ.
3 - Nguyên lý mạch cao áp cấp +,-100V cho trống chuyển giao.

Gọi điện