1 - Tổng quát về khối nguồn trên máy Laptop

Các nguồn điện áp trên các dòng máy Laptop:
- Nguồn đầu vào.
- Nguồn chờ.
- Nguồn cấp trước.
- Nguồn thứ cấp.
- Nguồn VCORE
Đặc điểm của các nguồn điện áp trên.

2 - Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các dòng máy Laptop.

1 - Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các máy Laptop IBM - Lenovo
2 - Nguyên lý mở nguồn trên các máy ASUS, ACER, HP, SONY, DELL

 

3 - Nguồn đầu vào trên máy Laptop

1 - Định nghĩa về nguồ đầu vào.
2 - Nguồn đầu vào trên các máy IBM.
3 - Nhận biết các linh kiện điều khiển nguồn đầu vào trên máy IBM T42. 
4 - Nguyên lý mạch cấp nguồn đầu vào trên máy HP - CQ40 
5 - Nguyên lý mạch cấp nguồn đầu vào trên máy Lenovo Y430

4 - Nguồn chờ (điện áp chờ) trên máy Laptop

1 - Định nghĩa về nguồn chờ.
2 - Các dạng nguồn chờ trên Laptop.
3 - Mạch tạo ra điện áp chờ trên máy ASUS.
4 - Mạch tạo ra điện áp chờ trên máy SONY.
5 - Mạch tạo ra nguồn chờ trên các máy IBM.
6 - Những thắc mắc lên quan đến nguồn chờ.

5 - Các nguồn cấp trước của máy Laptop

1 - Khái niệm về nguồn cấp trước.
2 - Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước trên các máy IBM.
3 - Nguyên lý hoạt động của các nguồn cấp trước trên các dòng máy: Acer, Asus, HP, Sony, Dell.
4 - Chức năng của các linh kiện trên nguồn xung.
5 - Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước.

6 - Các nguồn thứ cấp trên máy Laptop

1 - Khái niệm và đặc điểm của nguồn thứ cấp.
2 - Sơ đồ tổng quát của các nguồn thứ cấp.
3 - Nguyên lý hoạt động của các nguồn xung tạo ra điện áp thứ cấp.
4 - Phương pháp kiểm tra nguồn thứ cấp bằng nguồn đa năng.

7 - Nguồn VCORE cấp cho CPU trên Laptop

1 - Khái niệm và đặc điểm của nguồn VCORE.
2 - Nguyên lý hoạt động của mạch VRM tạo áp VCORE.
3 - Vị trí mạch VRM trên máy IBM T42.
4 - Nguyên lý mạch VRM trên máy IBM.
5 - Nguyên lý mạch VRM trên máy HP.

8 - Phương pháp kiểm tra khối nguồn bằng nguồn đa năng.

I - Giới thiệu nguồn đa năng.
II - Dùng nguồn đa năng để kiểm tra khối nguồn.
1 - Kiểm tra thấy Laptop bị chập nguồn đầu vào.
2 - Kiểm tra thấy máy có nguồn cấp trước và không có nguồn cấp trước.
3 - Biểu hiện khi máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp.
4 - Dòng tiêu thụ khi máy có nguồn thứ cấp nhưng CPU chưa hoạt động.
5 - Dòng tiêu thụ của máy khi CPU hoạt động nhưng chưa lên hình.
6 - Dòng tiêu thụ của máy khi máy đã hoạt động.

9 - Nguyên lý hoạt động của mạch xạc Pin trên máy Laptop.

1 - Sơ đồ tổng quát của mạch xạc pin.
2 - Nguyên lý hoạt động của mạch xạc pin.
3 - Vị trí mạch xạc pin trên các vỉ máy Laptop.
4 - Nguyên lý mạch xạc Pin của máy Sony.

Gọi điện