1 - Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy ACER - ASUS.

1 - Nguyên lý mạch điều khiển nguồn trên các máy ACER, ASUS.
* IC điều nguồn nguồn (SIO) sử dụng điện áp nuôi từ chân Allways_ON do mạch REGU tích hợp trong IC dao động tạo ra.
* IC điều khiển (SIO) sử dụng điện áp nuôi từ nguồn 3,3V cấp trước.

Gọi điện