Bài 1 - Sơ đồ khối và chức năng của các khối

   1 - Sơ đồ khối của máy in laser
   2 - Chức năng của các bộ phận

Bài 2 - Quá trình bật nguồn và máy in tự Test

  1 - Quá trình Test máy (bật nguồn máy tự kiểm tra)
  2 - Các sự cố sảy ra khi Test máy

Bài 3 - Nguyên lý tạo ảnh trên giấy in

 1 - Mô tả nguyên lý hoạt động của máy in Laser  
2 - Nguyên lý tạo hình ảnh trên giấy của máy in Laser.  
3 - Câu hỏi dành cho học viên

Gọi điện