Bài 1 - Chương trình kiểm tra cấu hình máy tính

 Hướng dẫn sử dụng chương trình kiểm tra cấu hình máy tính và tải Drive cho thiết bị

Bài 2 - Hướng dẫn phục hồi dữ liệu bị xoá bằng GetDataBack

Bài này hướng dẫn bạn cách sử dụng chương trình phục hồi dữ liệu GetDataBack để phục hồi các dữ liệu bị xoá hoặc bị Format, chương trình chạy trên Windows nên rất thuận tiện và dễ sử dụng.

Bài 3 - Hướng dẫn tạo ổ đia CD ROM ảo

 - Ý nghĩa:
 - Cài đặt chương trình tạo ổ đĩa CD ảo:
 - Tạo file  .ISO có nội dung tương tự đĩa CD trên đĩa cứng.
 - Chạy file .ISO trên đĩa CD ảo
 - Giải phóng ổ CD ảo

Gọi điện