Bài 1 - Tổng quan về máy iPhone, phần mềm iPhone

  1 - Vài nét về điện thoại iPhone
  2 - Phần mềm cho máy iPhone
  3 - Hướng dẫn cài chương trình iTune để giao tiếp với iPhone qua máy tính

Bài 2 - Đồng bộ nhạc, video, hình ảnh cho iPhone

  1 - Hướng dẫn copy nhạc cho iPhone
  2 - Hướng dẫn copy video cho iPhone
  3 - Hướng dẫn copy hình ảnh cho iPhone

Bài 3 - Cài đặt, nâng cấp phiên bản phần mềm cho iPhone

   1 - Để cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm cho iPhone thì phải làm những gì ?
    2 - Hướng dẫn cài đặt, nâng cấp phần mềm cho iPhone 2G, 3G, 3Gs lên phiên bản 3.1.2  
   3 - Hướng dẫn bẻ khóa (Jailbreak) cho iPhone sau khi Restore.
     
    

Bài 4 - Cài đặt ứng dụng cho iPhone thông qua phần mềm Cydia

   1 - Cài đặt ứng dụng và giao diện tiếng việt cho iPhone ta phải làm những gì ? 
   2 - Cài đặt trình ứng dụng Cydia  
   3 - Hướng dẫn thêm các nguồn cài đặt vào Cydia

Bài 5 - Cài đặt - gỡ bỏ ứng dụng và giao diện tiếng Việt cho iPhone

  - Cài đặt giao diện tiếng Việt như thế nào ?
  - Cài đặt Game và ứng dụng khác
  - Gỡ bỏ chương trình ứng dụng đã cài đặt

Gọi điện