1 - Mạch CLOCK GEN và xung Clock

1 - Chức năng của mạch Clock Gen.
2 - Vị trí mạch Clock gen và đặc điểm nhận biết.
3 - Mạch Clock Gen và các thành phần sử dụng xung Clock.
4 - Hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa mạch Clock gen.

2 - Tín hiệu Reset hệ thống và mạch tạo tín hiệu Reset.

1 - Khái niệm về tín hiệu Reset và Reset hệ thống.
2 - Tín hiệu Reset hệ thống và mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống.  
3 - Phương pháp kiểm tra tín hiệu Reset hệ thống.
4 - Dòng tiêu thụ của máy bị mất (treo) tín hiệu Reset hệ thống.

3 - Hướng dẫn sử dụng Card Test Laptop

1) Khi nào thì chúng ta sử dụng đến Card Test để kiểm tra.
2) Ý nghĩa của các đèn Led trên Card Test.
3) Các loại Card Test Laptop thông dụng hiện nay (2012)
4) Các cổng, khe cắm (giao diện) trên Main Laptop cho phép gắn Card Test.
5) Các hãng lập trình BIOS.

Gọi điện