1 - Các thương hiệu và hãng sản xuất Laptop

Các thương hiệu Laptop lớn trên thế giới

2 - Các thành phần trên máy Laptop

Các thành phần trên máy Laptop

3 - MOSFET đèn công suất nguồn Switching trên Laptop

- Cấu tạo của Mosfet
- Đặc điểm của Mosfet
- Cách kiểm tra Mosfet.

Gọi điện