Giáo trình sửa chữa Mạch điều khiển Điều hòa

 

II - Các bài học dành cho thành viên có tài khoản trên học nghề trực tuyến.

     1 - Nhận biết linh kiện trên các vỉ mạch Điều hòa thông thường.

     2 - Dò mạch khối nguồn trên các vỉ điều hòa.

     3 - Dò mạch ACDET trên các vỉ máy.

 

 

 

 

Gọi điện