Sơ đồ Tivi DLP:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ TIVI_DLP_SAMSUNG_HLT5076SX.rar 28/12/2011 10:32 2000
2 Sơ đồ TIVI_DLP_SAMSUNG_HLS5086WX_HLS5686WX_HLS6186WX 28/12/2011 10:31 2000
3 Sơ đồ TIVI_DLP_SAMSUNG_HLR4667W1X_HLR5067W1X_HLR5667W1X_HLR6167W1X 28/12/2011 10:30 2000
4 Sơ đồ TIVI_DLP_SAMSUNG_HLR4266WX_SP42L6HNX 28/12/2011 10:29 2000