Phân tích bệnh 1 - Bật công tắc, quạt nguồn không quay, không có đèn báo nguồn.

   - Nguyên nhân của bệnh không kích được nguồn.
   - Phân tích nguyên lý mạch
   - Các bước kiểm tra & sửa chữa

Phân tích bệnh 2 - Bật công tắc, quạt nguồn quay 1 - 2 vòng rồi tắt

   - Nguyên nhân hư hỏng
   - Phân tích nguyên nhân
   - Các bước kiểm tra sửa chữa

Phân tích bệnh 3 - Bật công tắc Main bị treo Reset (mất Reset), không khởi động.

   - Video minh hoạ Quá trình kiểm tra
   - Phân tích các nguyên nhân hư hỏng.
   - Các bước kiểm tra và sửa chữa.

Phân tích Bệnh 4 - Khi kiểm tra Main thấy không nhảy số Hecxa, có tín hiệu Reset.

   - Nguyên nhân không nhảy số Hecxa.
   - Phương pháp kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng.
   - Cách chế bộ nguồn để đo dòng tiêu thụ của CPU.
   - Cách xác định nguyên nhân thông qua dòng tiêu thụ của CPU.
   - Bài giảng Flash và Video minh hoạ

Phân tích bệnh 7 - Bật công tắc không lên màn hình, Mainboard có khởi động, kiểm tra có đèn OSC và BIOS

   - Kiểm tra xác định hư hỏng
   - Phân tích nguyên nhân
   - Các bước kiểm tra sửa chữa

Phân tích bệnh 8 - Mainboard không nhận Bàn phím , USB

  - Phân tích bệnh máy không nhận Bàn phím, Chuột, USB

Gọi điện