1 - Hướng dẫn kiểm tra TRIAC một linh kiên quan trọng trên mạch điều khiển.


- Chức năng của Triac.
- Nguyên lý cấu tạo.
- Các trường hợp điều khiển Triac.
- Sơ đồ mở Triac.
- Phương pháp kiểm tra Triac.

2 - Sửa chữa mạch điều khiển máy giặt.


1 - Sơ đồ mạch điều khiển và các bộ phận của máy.
2 - Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển máy giặt.
3 - Phân tích hoạt động của các khối trên mạch điều khiển.
  PHÂN TÍCH BỆNH CỦA KHỐI CÔNG SUẤT MÁY GIẶT.

Gọi điện