Sơ đồ Điện thoại di động:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 SMSUNG GALAXY S4 MINI (GT-I9192).rar 22/06/2014 00:26 1000
2 SAMSUNG SGH-F480i.rar 22/06/2014 00:24 1000
3 SAMSUNG SGH-F480.rar 22/06/2014 00:23 1000
4 SAMSUNG GALAXY WIN (I8552).rar 22/06/2014 00:22 1000
5 SAMSUNG GALAXY TAB2 (GT-P5110).rar 22/06/2014 00:22 1000
6 SAMSUNG GALAXY S4 (GT-I9505).rar 22/06/2014 00:21 1000
7 SAMSUNG GALAXY S3 MINI (GT-I8190) 22/06/2014 00:20 1000
8 SAMSUNG GALAXY S3 LTE(GT-I9305) 22/06/2014 00:20 1000
9 SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300) 22/06/2014 00:19 1000
10 SAMSUNG GALAXY S2 (GT-I9100).rar 22/06/2014 00:18 1000
11 SAMSUNG GALAXY S2 (GT- I9105) 22/06/2014 00:18 1000
12 SAMSUNG GALAXY S (GT-I9000) 22/06/2014 00:17 1000
13 SAMSUNG GALAXY PREMIER (GT-I9260).rar 22/06/2014 00:16 1000
14 SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 WIFI (GT-N5110) 22/06/2014 00:15 1000
15 SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 (GT-N5100) 22/06/2014 00:14 1000