1 - Các kiến thức về RAM , biểu hiện Khi lỗi RAM, phương pháp kiểm tra.

1) Khái niệm về RAM.
2) Chức năng của RAM.
3) Các loại RAM trên máy Laptop.
4) Cách nhận biết chủng loại RAM và tốc độ BUS.
5) So sánh 3 loại RAM trên về hình dáng và số chân cắm.
6) Giao tiếp giữa bộ nhớ RAM với máy.
7) Hư hỏng về RAM và phương pháp kiểm tra.
8) Kiểm tra khắc phục sự cố về RAM

2 - Toạ độ các chân RAM trên máy Laptop.

1- Toạ độ chân DDR1
2- Toạ độ chân DDR2
3- Toạ độ chân DDR3

3 - Chip video trên máy Laptop

1) Chức năng của Chip Video (Chip xử lý đồ hoạ)
2) Phân loại Chip Video trên máy Laptop.
3) Một số Chip Video trong thực tế.
4) Thành phần cơ bản của mạch xử lý Video.
5) Sơ đồ khối của chip Video.
6) Phân tích các tín hiệu vào ra Chip Video.

Gọi điện