1 - Các bước tháo máy IBM T400 - Video minh hoạ.

Video tháo máy IBM T400

2 - Lắp máy IBM T400 - Video minh hoạ

Video hướng dẫn lắp máy IBM T400

3 - Video tháo lắp máy ASUS

Video hướng dẫn tháo lắp máy ASUS - K42J

4 - Video tháo lắp máy HP - 6530S

Video hướng dẫn tháo lắp máy HP 6530S

5 - Video tháo lắp máy Toshiba

Video tháo lắp máy TOSHIBA

Gọi điện