Bài 1 - Hướng dẫn hàn lại chân Chipset nam

    - Dụng cụ cần thiết để có thể hàn lại chân Chipset
    - Cách chế máy hàn Chipset
    - Phương pháp hàn lại chân Chipset bằng Video minh hoạ

Bài 2 - Hướng dẫn thay Chipset

    - Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết
    - Chế máy hàn và thay Chipset
    - Xem thay thế Chipset bằng Video minh hoạ

Bài 3 - Video hướng dẫn làm chân và thay Chipset trên máy hàn Chipset.


- Hướng dẫn toàn bộ quá trình thay thế hoặc hàn lại chipset, hướng dẫn tạo lại chân cho Chipset cũ.

Gọi điện