1 - Video đổ mực cho máy in Samsung 1640

Video mô tả quá trình đổ mực cho máy in Samsung 1640

2 - Video kiểm tra và thay thế Hộp gương trên máy In Samsung 1640

Hiện tượng hỏng hộp gương, quá trình kiểm tra và thay thế hộp gương trên máy In Samsung 1640.

3 - Video kiểm tra và thay đèn Halogen trên bộ phận sấy máy in Samsung 1640

- Hiện tượng khi hỏng đèn Halogen trên lô sấy, quá trình kiểm tra và thay thế đèn Halogen trên máy In Samsung 1640.

4 - Cách Reset hộp mực cho máy SAMSUNG 1640 và 2240

Hướng dẫn cách Reset hộp mực cho máy SAMSUNG 1640 và 2240

Gọi điện