1 - Kiến thức về màn hình LCD của Laptop

1 - Các thông số của màn hình.
- Độ phân giải.
- Kích thước.
- Kiểu màn hình.
- Kiểu ánh sáng nền.
- Chân kết nối dữ liệu.
2 - Thay thế màn hình LCD

2 - Nguyên lý & Sửa chữa các mạch điện trên màn hình LCD

I - Mạch điều khiển điện áp cho màn hình.
II - IC giải mã tín hiệu LVDS trên màn hình.  
III - ROM BIOS trên màn hình.

3 - Nguyên lý và sửa chữa mạch cao áp - INVERTER


1 - Chức năng của mạch Inverter (Mạch cao áp).
2 - Các loại mạch Inverter.
3 - Điện áp và lệnh điều khiển mạch Inverter.
4 - Biểu hiện khi máy bị hỏng mạch Inverter hoặc cháy bóng cao áp.
5 - Mạch điều khiển khối Inverter trên máy LENOVO Y430
6 - Thay thế mạch Inverter cho máy Laptop.
7 - Nguyên lý hoạt động và sửa chữa mạch Inverter (điều khiển bóng cao áp CCFL)
8 - Nguyên lý hoạt động và sửa chữa mạch Inverter điều khiển LED Backlight.

Gọi điện