Bài 1 - Các thành phần của bộ máy vi tính

1- Các thiết bị của bộ máy vi tính
2- Thành phần tối thiểu và thành phần đầy đủ của một bộ máy tính
3- Các thiết bị lắp ráp vào nhau như thế nào?
4- Giải đáp câu hỏi thường gặp

Bài 2 - Bộ vi xử lý - CPU

1- Chức năng của CPU
2- Cấu tạo của CPU
3- Các thông số kỹ thuật
4- Lịch sử phát triển của CPU Intel
5-Câu hỏi thường gặp

Bài 3 - Bộ nhớ RAM

- Mục đích
- Phân loại

Bài 4 - Ổ cứng - HDD

- Cấu tạo của ổ cứng
- Hoạt động
- Thông số và đặc tính
- Các thiết đặt và hoạt động

Bài 5 - Card Video

- Các loại Card Video
- Thành phần cơ bản của Card Video
- Tính tương thích của Card Video

Bài 6 - Card Sound

- Sơ lược về Card âm thanh
- Phân loại Card âm thanh
- Các kiểu kết nối vào ra
- Các yêu cầu về bo mạch âm thanh
+ Card Net
+ Câu hỏi thường gặp

Bài 7 - Thành phần trên Mainboard

1- Nhiệm vụ của Mainboard
2- Các thành phần trên Mainboard
3- Các đời Mainboard

Bài 8 - Chipset bắc & Chipset nam

- Chipset bắc, các dòng và thông số của chipset
- Chipset nam

Bài 9 - Card Net

- Sơ lược về Card âm thanh
- Phân loại Card âm thanh
- Các kiểu kết nối vào ra
- Các yêu cầu về bo mạch âm thanh

Gọi điện