Sơ đồ tài liệu AMPLY:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ bộ chuyển đổi nguồn 12VDC thành 220VAC 01/05/2018 17:25 5000
2 Sơ đồ Amply 150W cho xe Ô tô 01/05/2018 17:27 5000
3 Mạch trộn tín hiệu Line và Micro 01/05/2018 17:49 5000
4 Mạch tiền khuếch đại âm thanh chất lượng cao dùng IC 01/05/2018 17:36 5000
5 Mạch chỉnh cân bằng tín hiệu Line và Mic 01/05/2018 17:49 5000
6 Mạch bảo vệ loa - Speaker Protect 01/05/2018 17:46 5000
7 Mạch điều chỉnh âm sắc dùng IC đơn giản, hiệu quả 01/05/2018 18:02 5000
8 Mạch điều chỉnh âm sắc 6 băng Graphic Equalizer 01/05/2018 17:33 5000
9 Mạch điều chỉnh âm sắc 5 băng Graphic Equalizer 01/05/2018 17:32 5000
10 Mạch điều chỉnh âm sắc 3 băng Graphic Equalizer 01/05/2018 17:31 5000
11 Mạch điều chỉnh âm sắc 10 băng Graphic Equalizer 01/05/2018 17:34 5000
12 Mạch đèn nháy 19 Led 01/05/2018 18:05 5000
13 Mạch đèn nháy 13 Led 01/05/2018 18:03 5000
14 Mạch đèn nháy 10 Led 01/05/2018 18:04 5000
15 Khối nguồn sử dụng cho AMPLY 01/05/2018 17:45 5000
16 Khối công suất và khối nguồn của AMPLY 300W 01/05/2018 17:51 10000
17 Khối công suất có 2 kênh khuếch đại 2 dải tần chung 1 loa 01/05/2018 17:48 5000
18 Khối công suất AMPLY sử dụng học IC - STK40.. 01/05/2018 17:52 5000
19 Khối công suất AMPLY sử dụgn IC LM391 01/05/2018 17:53 5000
20 Khối công suất AMPLY 80W 01/05/2018 17:55 5000
21 Khối công suất AMPLY 65W 01/05/2018 18:00 5000
22 Khối công suất Amply 60W sử dụng IC - TDA7294 01/05/2018 17:37 5000
23 Khối công suất AMPLY 50W 01/05/2018 17:54 5000
24 Khối công suất Amply 200W sử dụng đèn BCE 01/05/2018 17:44 5000
25 Khối công suất AMPLY 170W sử dụng đèn BCE 01/05/2018 18:00 10000
26 Khối công suất AMPLY 12W 01/05/2018 17:58 5000
27 Khối công suất AMPLY 100W sử dụng Mosfet 01/05/2018 17:57 10000
28 Khối công suất 2 kênh sử dụng IC- TDA1516Q 01/05/2018 17:56 5000
29 Danh sách các linh kiện thường gặp trên Amply 01/05/2018 17:42 5000
30 Bộ trộn tín hiệu 2 kênh Stereo 01/05/2018 17:40 5000