1 - Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy Dell - HP -Sony...

1 - Nguyên lý mạch điều khiển nguồn trên các dòng máy DELL- HP-SONY..
2 - Phương pháp xác định các IC Nguồn trên các dòng máy Laptop DELL - HP - SONY...

2 - Phân tích khối nguồn máy HP Palivion DV4 - Sơ đồ khối - Tổng quan về khối nguồn - Phân tích mạch đầu vào VIN, BATT - Phân tích mạch xạc Pin.

1 - Sơ đồ khối của máy HP Palivion DV4
2 - Sơ đồ tổng quan về khối nguồn và các điện áp của máy, các phụ tải.
3 - Tiến trình khởi động, thời gian xuất hiện các điện áp và tín hiệu điều khiển.
4 - Phân tích mạch đầu vào của nguồn VIN và nguồn BATERY.
5 - Phân tích hoạt động của mạch xạc Pin.

3 - Phân tích hoạt động của nguồn cấp trước 5V - 3V trên máy HP DV4

1 - Phân tích hoạt động của nguồn cấp trước 5V - 3V trên máy HP DV4
2 - Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước 5V - 3V.
3 - Sửa chữa nguồn cấp trước 5V - 3V.

Gọi điện