1 - Nhận biết các linh kiện trên vỉ máy điều hoà không khí.

- Các linh kiện trên vỉ máy điều hoà Nagakawa.
- Các linh kiện trên vỉ máy điều hoà National.
- Các linh kiện trên vỉ máy điều hoà Panasonic.

2 - Cấu tạo, hoạt động, nguyên tắc điều khiển và cách đo PhotoTriac.

Bài giảng Flash tương tác hai chiều mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp điều khiển, cách đo và mạch điện tương đương của Photo Triac.

3 - Điện trở - Tụ điện - Cuộn dây

Cấu tạo, cách đọc trị số, ứng dụng của các linh kiện điện tử thụ động: Điện trở, Tụ điện, Cuộn dây.

4 - Các linh kiện bán dẫn - Đi ốt - Transistor - Mosfet - Thyristor

Các linh kiện bán dẫn thường gặp trên các thiết bị điện tử.

5 - Các mạch điện tử cơ bản cần biết.

Để học tốt về mạch Điều hoà, Máy giặt thì bạn cần hiểu các mạch điện tử căn bản thường gặp, đây là kiến thức cơ sở để bạn hiểu được các mạch điện phức tạp hơn.

6 - TRIAC - IC SO QUANG

Triac và IC So quang

Gọi điện