1 - Tổng quan về máy giặt - Các chi tiết trên máy giặt

1 - Tổng quan về máy giặt.
2 - Các chi tiết trên máy giặt có thể thay thế, sửa chữa.

2 - Nguyên lý làm việc của máy - Cấu tạo của van cấp nước, cảm biến nước.

1 - Nguyên lý làm việc của máy giặt.
2 - Cấu tạo và hoạt động của các chi tiết trên máy.

Gọi điện