Bài 1. Sự ra đời của Điện thoại iPhone.

Sự ra đời của điện thoại Iphone, lịch sử Công ty Apple

Bài 2. Nhận biết linh kiện trên máy iPhone 4.

Nhận biết linh kiện trên máy iPhone 4, chức năng nhiệm vụ của các linh kiện.

Bài 3. Khối cung cấp nguồn trên máy IPhone 4

Các nguồn điện áp trên máy Iphone 4
+ Nguồn VBATT
+ Nguồn do IC nguồn chính cung cấp
+ Nguồn cấp cho khối thu phát.

Gọi điện