Bài 1 - Phân tích sơ đồ khối của vỉ điều khiển điều hòa

+ Bài giảng FLASH có tính tương tác hai chiều...

 

Bài 2 - Hướng dẫn độ (cấy) bo Panasonic (bo KW) cho các loại máy.

+ Bo mạch Panasonic (KW) được bán phổ biến trên thị trường, bạn có thể dùng bo này để thay thế cho các loại điều hòa bị chết mạch, bo này dùng rất tốt cho các loại mạch có phản hồi (hall).

Gọi điện