Sơ đồ Điện gia dụng:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ máy giặt Electrolux Mono EWM1000 28/04/2018 13:37 3000
2 Sơ đồ các loại Máy giặt SAMSUNG mono (20 máy) 28/04/2018 14:08 40000
3 Bộ sơ đồ các loại Máy giặt LG mono (10 máy) 28/04/2018 13:52 30000
4 Bộ sơ đồ các loại Máy giặt Daewoo mono 28/04/2018 13:56 30000