Sơ đồ Điều hòa - Tủ lạnh:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Tủ lạnh HAIER 28/04/2018 23:35 2000
2 Bộ sơ đồ Tủ lạnh SHARP Mono (4 máy) 28/04/2018 23:34 10000
3 Bộ sơ đồ Tủ lạnh SAMSUNG mono (20 Máy) 28/04/2018 23:38 40000
4 Bộ sơ đồ Tủ lạnh LG Mono (20 Máy) 28/04/2018 23:37 40000
5 Bộ sơ đồ Tủ lạnh DAEWOO Mono (40 Máy) 28/04/2018 23:36 60000