Bài 1 - Nguyên lý hoạt động của máy giặt cửa ngang Electrolux

1 - Nguyên lý hoạt động của máy giặt cửa ngang.
2 - Chú thích các linh kiện trên vỉ máy giặt của ngang Electrolux
3 - Cấu tạo của chuyển mạch chọn chương trình giặt.
4 - Cấu tạo của cảm biến mức nước trên máy của ngang Electrolux.
5 - Cấu tạo của công tắc cửa trên máy giặt cửa ngang Electrolux.

Bài 2 - Sửa chữa mạch ổn áp xung cấp nguồn 12V và 5V cho vỉ máy.

 1 - Nguyên lý hoạt động của khối cấp nguồn 5V và 12V trên vỉ máy giặt cửa ngang Electrolux.
 2 - Một số đặc điểm của IC nguồn TNY253G (IC nguồn trên vỉ máy giặt Electrolux)

Gọi điện