Sơ đồ Điều hòa - Tủ lạnh:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Bộ sơ đồ Điều hoà TOSHIBA Mono (5 Máy) 28/04/2018 23:03 10000
2 Bộ sơ đồ Điều hoà SHARP Mono (10 Máy) 28/04/2018 23:02 20000
3 Bộ sơ đồ Điều hoà SAMSUNG Mono (8 Máy) 28/04/2018 23:01 15000
4 Bộ sơ đồ Điều hoà PANASONIC Mono (10 Máy) 28/04/2018 23:00 20000
5 Bộ sơ đồ Điều hoà LG Mono (10 máy) 28/04/2018 22:59 20000
6 Bộ sơ đồ Điều hoà HITACHI Mono (10 Máy) 28/04/2018 22:58 20000
7 Bộ sơ đồ Điều hoà HAIER mono (10 máy) 28/04/2018 22:57 20000
8 Bộ sơ đồ Điều hòa DAEWOO đã dịch sang tiếng Việt 28/04/2018 22:56 10000