Sai lầm mất hơn 40 triệu vào Miền Nam học điều hòa biến tần

Câu chuyện sai lầm của người mất hơn 40 Triệu vào Miền nam học sửa điều hòa biến tần.

Gọi điện