Bài 1 - Tổng quan về mạng LAN

- Bài này giới thiệu về mạng LAN giúp bạn hiểu được để kết nối nhiều máy tính lại với nhau trong một phạm vi hẹp ta cần điều kiện gì ?, cách thức để xây dựng nên một phòng Game, phòng NET là gì ?

Bài 2 - Hướng dẫn lắp đặt mạng LAN

7 Bước lắp đặt mạng LAN
Bước 1 - Lắp đặt Card NET
Bước 2 - Đấu dây mạng
Bước 3 - Thiết lập địa chỉ IP cho các máy.
Bước 4 - Cài đặt mạng cho tất cả các máy trong mạng LAN
Bước 5 - Gỡ bỏ các chế độ Password
Bước 6 - Gỡ bỏ các chính sách bảo mật.
 Bước 7 - Chia sẻ tài nguyên mạng.

Gọi điện