1 - Tài liệu cho thợ - Các IC điều khiển nguồn Laptop

Các IC điều khiển nguồn dòng BD.., FDC..,IT..,ITE..,KB..,KBC...

2 - Các IC điều khiển nguồn - tài liệu cho thợ

Các IC điều khiển nguồn họ : LPC.., M.., MEC.., PC..,PCE..,PMH..,TB.., WPC...

3 - Tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy Laptop

- Trang này hỗ trợ các bạn thợ tra cứu nhanh các loại IC nguồn, IC xạc.
- Bạn chỉ cần đọc được số IC cần tra cứu rồi tìm kiếm trên trang này nhất định sẽ có đầy đủ.
- Khi tra cứu bạn sẽ biết IC đó chức năng làm gì, đồng tời bạn cũng có thể tra cứu để biết sơ đồ chân chi tiết của IC.

Gọi điện