Bài 1 - Phân tích sơ đồ mạch quản lý nguồn trên Mainboard

- Các điện áp của nguồn ATX
- Các mạch ổn áp trên Mainboard
- Hoạt động mở nguồn trên Mainboard

Bài 2 - Phương pháp kiểm tra đèn Mosfet trên Mainboard

   - Chức năng của đèn Mosfet trên Mainboard
   - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mosfet
   - Phương pháp đo kiểm tra đền Mosfet
   - Ứng dụng của đèn Mosfet
   - Các đặc điểm của đèn Mosfet trên Mainboard
   - Các câu hỏi thường gặp

Bài 3 - Mạch ổn áp tuyến tính cấp nguồn cho DDR1


1 - Các loại RAM và các điện áp cung cấp:
2 - Mạch ổn áp tuyến tính cấp nguồn 2,5V cho DDR1
* Các chân điện áp 2,5V cấp nguồn cho khe DDR1
* Dạng 1 - Mạch ổn áp tuyến tính cấp nguồn 2,5V cho DDR1 - Mạch có 1 đèn Mosfet và IC 8 chân.
* Dạng 2 - Mạch ổn áp tuyến tính cấp nguồn 2,5V cho DDR1- Mạch có 2 đèn Mosfet và IC 14 chân.
* Dạng 3 - Mạch ổn áp cho RAM sử dụng đèn và IC khuếch đại vi sai KA431
* Dạng 4 - Mạch ổn áp cho RAM có IC là ổn áp nhiều chức năng.
* Mạch ổn áp tạo điện áp VTT_DDR (1,25V) cấp cho các chân dữ liệu của RAM
3 - Trả lời câu hỏi thường gặp về mạch ổn áp cho DDR1

Bài 4 - Mạch ổn áp xung cấp nguồn cho DDR2 và DDR3


1) Toạ độ các chân cấp nguồn cho DDR2
2) Toạ độ các chân cấp nguồn trên khe DDR3
3) Vị trí của mạch nguồn xung cấp nguồn cho DDR2, DDR3
4) Sơ đồ nguyên lý của nguồn xung cấp nguồn cho DDR2, DDR3
5) Bài thực hành kiểm tra nguồn xung cấp cho DDR2.
6) Mạch ổn áp xung cho DDR2 trên Main FOXCONN.
7) Các IC dao động thường sử dụng cho nguồn xung cấp nguòn cho DDR2

Bài 5 - Mạch ổn áp nguồn cho RAM và Card AGP 4X, 8X

   - Mạch ổn áp nguồn cho thanh DDR
   - Các trả lời các câu hỏi liên quan đến mạch ổn áp cho RAM
   - Mạch ổn áp nguồn cho Card AGP 4X, 8X
   - Mạch ổn áp cho Card PCI Express

Gọi điện