1 - Phương pháp Test mã lỗi cho điều hòa Panasonic (Xem chi tiết)

Phương pháp Test mã lỗi cho Điều hòa Panasonic Inverter

2 - Nhận biết linh kiện trên vỉ máy dàn lạnh điều hòa Panasonic Inverter (Xem chi tiết)

Nhận biết các linh kiện trên bo mạch dàn lạnh máy Panasonic Inverter, khi bạn kích vào các linh kiện, giáo trình sẽ hiện ra chú thích chức năng của các linh kiện cũng như biểu hiện của máy khi các linh kiện bị hỏng.

 

3 - Nguyên lý mạch giao tiếp (Xem chi tiết)

Nguyên lý hoạt động của mạch giao tiếp trên máy Panasonic

4 - Nhận biết linh kiện của mạch giao tiếp trên máy Panasonic (Xem chi tiết)

Nhận biết các linh kiện trên vỉ máy của mạch giao tiếp máy Điều hòa Panasonic Inverter, đối chiếu với sơ đồ nguyên lý.

5 - Vi xử lý trên dàn lạnh & bệnh máy không vào điện (Xem chi tiết)

Phân tích các điều kiện của vi xử lý, biểu hiện khi vi xử lý khong hoạt động và minh họa quá trình kiểm tra thực tế khi máy không vào điện, không có đèn báo và chuông.

6 - Mạch điều khiển quạt DC trên dàn lạnh máy Panasonic (Xem chi tiết)

Nguyên lý hoạt động, nhận biết và dò mạch điều khiển quạt dàn lạnh của máy Panasonic.

7 - Khối nguồn xung trên bo dàn lạnh máy Panasonic Inverter (Xem chi tiết)

Phân tích chức năng của từng linh kiện trên khối nguồn xung cũng như biểu hiện khi các linh kiện này bị hỏng, hướng dẫn dò mạch trên nguồn xung.

8 - Nhận biết linh kiện trên bo mạch dàn nóng (Xem chi tiết)

Nhận biết các linh kiện trên bo mạch dàn nóng máy Panasonic Inverter - chức năng của các linh kiện.

9 - Khối Vi xử lý trên dàn nóng Panasonic

Các điều kiện để vi xử lý hoạt động, biểu hiện khi vi xử lý không chạy và chạy, phương pháp kiểm tra khối vi xử lý.

Gọi điện