Sơ đồ Điện gia dụng:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Lovisong_LG_LMA840W.rar 18/01/2013 00:37 1000
2 Sơ đồ Lovisong_LG_LCRM1240SW.rar 18/01/2013 00:36 1000
3 Sơ đồ Lovisong_Goldstar_MV1526W.rar 18/01/2013 00:35 1000
4 Sơ đồ Lo vi song Candy 07/03/2013 08:57 1000
5 Bộ sơ đồ Lò vi sóng DAEWOO (20 máy) 28/04/2018 22:36 30000
6 Bộ sơ đồ LÒ VI SÓNG SHARP (10 máy) 28/04/2018 22:41 20000
7 Bộ sơ đồ LÒ VI SÓNG SAMSUNG (10 máy) 28/04/2018 22:40 20000
8 Bộ sơ đồ LÒ VI SÓNG PANASONIC (10 máy) 28/04/2018 22:39 20000
9 Bộ sơ đồ LÒ VI SÓNG ELECTROLUX (10 máy) 28/04/2018 22:38 20000