Bài 1 - Phân tích các máy Nokia dòng DCT3 (1)

Phân tích linh kiên trên các máy:
- Nokia 1100,  2100, 3210, 3310, 3610, 5110, 5210, 5510, 6150, 6210

Bài 2 - Phân tích các máy Nokia dòng DCT3 (2)

 Phân tích linh kiện trên các máy.
   Nokia 6500, 7110, 8210, 8810, 8850, 8855, 8890

Bài 3 - Phân tích linh kiện các máy Nokia dòng DCT4 (1)

  Phân tích linh kiện trên các máy
   - Nokia 2650, 3100, 3200, 5100, 6108, 6220, 6230, 6310, 6610, 6800

Bài 4 - Phân tích linh kiện trên các máy Nokia dòng DCT4 (2)

   Phân tích linh kiện trên vỉ máy
   Nokia 6820, 7200, 7250i, 7260, 7600, 8310, 8910

Bài 5 - Phân tích linh kiện trên các máy Nokia dòng WD2

  Phân tích linh kiên trên vỉ máy:
  Nokia 3230, 3650, 6260, 6600, 6630, 7610, 7650, 7710, 3300, N- GATE

Bài 6 - Phân tích linh kiện trên vỉ máy Nokia dòng BB5

  Phân tích linh kiện trên các máy:
  Nokia 2310, 5500, 6021, E60, E61, E70, N72, N73, N80, N91

Bài 7 - Phân tích linh kiện trên vỉ máy Samsung đen trắng

  Phân tích vỉ máy các máy:
  Samsung A100, A200, A300, A399, A408, A539, M100, N188, N628, R200, R208, SGH600, SGH800, SGH2400

Bài 8 - Phân tích linh kiện trên vỉ máy Samsung mầu

   Phân tích linh kiện trên ácc máy:
   Samsung D500, E700, E710, S100, S300, S308, T100, T200, T400, T500, V200, X199, X450, X460

Bài 9 - Phân tích linh kiện trên các máy SONY

  Phân tích linh kiện trên các vỉ máy:
  Sony J200, K300, K500, K700, K750, P802, P900, S700, T68, T610, W800, W550, W900

Bài 10 - Phân tích linh kiện trê các máy Motorola

   Phân tích linh kiện trên các máy
   Motorola V70, T2688, A6188, T190, V66, V60, V8088, V998,

Bài 11 - Phân tích linh kiện trên các máy Trung quốc

  Phân tích linh kiện trên các máy
  Trung quốc CECT-808, CECT-6688, CECT-A606, CECT-C600, CECT-C800, CECT-K808, CECT-P168

Gọi điện