Công cụ sửa máy tính:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Tra cứu mã POST Code cho Card Test Main và Laptop 11/02/2012 23:58 1000
2 Phần mềm tra mã lỗi BIOS - bản cài đặt. 09/02/2012 23:33 0
3 Phần mềm tạo ổ đĩa CDROM ảo 11/07/2009 22:21 500
4 Phần mềm Cool Edit Pro biến Computer thành Osilator 27/04/2013 09:34 1000
5 Phần mềm điều khiển máy tính qua Internet TeamViewer 01/12/2010 14:35 500