Bài 1 - Tổng quan về máy điều hoà 1 chiều, 2 chiều.

I - GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH.
II - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MỘT CHIỀU
III - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY ĐIỀU HOÀ HAI CHIỀU.
IV - CÁC LINH KIỆN CHÍNH TRÊN MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HOÀ.

Bài 2 - Nguyên lý hoạt động của điều hòa không khí

Nguyên lý hoạt động của máy điều hòa, bài giảng được thiết kế trên phần mềm Flash trực quan, dễ hiểu...

Gọi điện