Sơ đồ Mainboard:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Main Gigabyte_GA-965P-S3.rar 22/06/2014 12:39 500
2 Main Gigabyte MA770-DS3.rar 22/06/2014 12:39 500
3 Main Gigabyte GA-TG965MP-RH.rar 22/06/2014 12:38 500
4 Main Gigabyte GA-G33M-DS2R.rar 22/06/2014 12:37 500
5 Main Gigabyte GA-G31-S3L.rar 22/06/2014 12:34 500
6 Main Gigabyte GA-G31M-S2L.rar 22/06/2014 12:37 500
7 Main Gigabyte GA-G31M-S2C.rar 22/06/2014 12:36 500
8 Main Gigabyte GA-G31M-ES2L.rar 22/06/2014 12:35 500
9 Main Gigabyte GA-G31M-ES2C.rar 22/06/2014 12:34 500
10 Main Gigabyte GA-EP31-DS3L.rar 22/06/2014 12:33 500
11 Main Gigabyte GA-EG31M-S2.rar 22/06/2014 12:32 500
12 Main Gigabyte GA-965P-DS4.rar 22/06/2014 12:31 500
13 Main Gigabyte GA-965P-DS3P-V2.0B.rar 22/06/2014 12:30 500
14 Main Gigabyte GA-965P.rar 22/06/2014 12:32 500
15 Main Gigabyte GA-965GM-S2.rar 22/06/2014 11:58 500
16 Main Gigabyte GA-8I945GMH-RH.rar 22/06/2014 11:58 500
17 Main Gigabyte GA-8I945GMF.rar 22/06/2014 11:57 500
18 Main Gigabyte GA-8I945GME.rar 22/06/2014 08:23 500
19 Main Gigabyte GA-8I945GMBX.rar 22/06/2014 08:22 500
20 Main Gigabyte GA-8I945EF-RH.rar 22/06/2014 08:21 500
21 Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar 22/06/2014 08:19 500
22 Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar 22/06/2014 08:20 500
23 Main Gigabyte 945GCM-S2.rar 22/06/2014 08:18 500
24 Main Gigabyte 8I945AE-AE.rar 22/06/2014 08:04 500
25 Main Gigabyte GA-G41MT-S2P.rar 22/06/2014 14:12 500
26 Main Gigabyte 8I845GE775-G.rar 22/06/2014 08:03 500
27 Main Gigabyt GA-8I945G.rar 22/06/2014 08:02 500