1 - Cài đặt ứng dụng cho hệ điều hành Android trên các máy Smartphone.

- Hướng dẫn cài đặt và backup phần mềm ứng dụng cho hệ điều hành Android trên các máy Smartphone.

2 - Hướng dẫn đổi DNS để Smarthone chạy Android vào được Facebook và tăng tốc duyệt web

Bài giảng Flash tương tác - Hướng dẫn đổi DNS để Smarthone chạy Android vào được Facebook và tăng tốc duyệt web

3 - Soft Reset và Hard Reset cho điện thoại Smartphone Samsung.

- Trong các sự cố của điện thoại thì có những sự cố về phần cứng nhưng có những sự cố về phần mềm.
 Soft Reset là cách đơn giản nhất để bạn loại trừ các sự cố do phần mềm gây ra, tuy nhiên Soft Reset...

Gọi điện