Bài 1 - Chọn thiết bị cho một bộ máy tính

- Các thiết bị có tính tương thích
- Các thiết bị chọn tuỳ ý

Bài 2 - Lắp ráp máy tính

Hướng dẫn các bước lắp ráp một bộ máy tính

Bài 3 - Cài đặt hệ điều hành Windows XP cho máy tính

Hướng dẫn các bước  phân vùng đĩa cứng và cài đặt Hệ điều hành Windows cho máy tính.

Gọi điện